Page 186 - Blokken og Djupfjord
P. 186

Bilferge fra Sortland til Djupfjord var en viktig milepel i Blok- kenbygdas samferdselshistorie. Sjøveien var fremdeles den viktig- ste ferdselsåre til bygda, men inngangsporten hadde forskjøvet seg nordover til Djupfjord.
Carl Glads Sønner flytter nå inn i nytt forretningsbygg ved den nye samferdselsåren, fylkesveien. Det er fjerde forretningsgård som er i bruk siden firmaet kom i stand ved århundreskiftet. I det nye forretningsbygget har man fått en moderne dagligvare-forret- ning med beliggenhet midt i bygda.
Den nyopprettede fergeforbindelsen Djupfjord-Sortland blir snart utvidet med søndagsrute. Til avisen «Vesterålen» forteller disponent Erling Andersen: «En søndagsrute har i grunnen vært et savn helt fra forbindelsen ble opprettet i vinter. For folk som vil bese de vakre områdene har det vært litt av en hemsko ikke å kunne komme avgårde en søndag. Distriktet helt fra Djupfjord, gjennom Blokken, Fiskfjord, Kvitnes og frem til Hennes er av de vakreste og mest særegne områder vi har i hele Vesterålen, og vi spår litt av en utfart når nå søndagsruten blir satt inn.»
Ingen tvil om at Djupfjordferga ble populær for folk flest. Ikke minst for folket i Djupfjord og Blokken.
1960-tallet var en tid med stor optimisme. Allerede før fer- geleiet i Djupfjord var ferdig kunne en lese et innlegg i Bladet Vesterålen som tok til orde for en veiløsning. En som underteg- ner seg P., mener at det i det lange løp er for kostbart å knyte sammen to vei-ender med bilferger. «Før eller senere vil det tvin- ge seg frem landverts forbindelse til Strand og den hypotetiske Sortlandbrua. Man behøver nemlig ikke å tvile på at når Strand- landsveien og Raftsundveien er ferdige vil trafikken fra Lofoten komme over Djupfjorden og da vil det ikke være fergekapasitet nok. Man har da to alternativer: Enten å bygge veien rundt Djup- fjorden, muligens bro over Straumen, og vei om Brokløys til Spj- utvik, ca. 2,5 km.»
I avisinnlegget blir tanken om en tunnel fra Djupfjordbotn til Spjutvik foreslått. «En tunnel vil i lengde bli halvparten av veitra- seen om den skal gå rundt Djupfjorden, og må da bli billigere å bygge.»
Så ble til slutt både bru og tunnel nødvendig for at Blokkenbygda og Hadsel Innland skulle få landverts forbindelse med omverden.
Lofotveien ble en historie for seg, - en historie som ikke skal kommenteres her.
185


   184   185   186   187   188