Page 184 - Blokken og Djupfjord
P. 184

   Lars Tore ble tidlig med faren og hjalp til at maskinrommet ble holdt i møn- stergyldig stand. Lars Tore Windsrygg valgte maskinistyrket og var i mange år maskinist på fergene til Vesterålen Tra- fikklag og senere Nordtrafikk.
I maksvær kunne det høres trekkspill- musikk om bord i ferga mellom Blokken og Sortland. Her er det Jens og Ragn- hild Windsrygg som får høre Atle Paul- sen traktere trekkspillet.
Øistein Windsrygg kjøpte i 1946 «Easy». Båten ble kjøpt i Bodø. Den hadde vært brukt som reisendebåt. «Easy» var 39 fot med 23 hk Bolin- der motor. Bildet er tatt i Sigerfjord på slutten av nitten femti tallet. Øistein hadde da flyttet fra Blokken og overtatt barndomsheimen i Sigerfjord. Ferge- drifta mellom Blokken og Sortland ble opprettholdt til Øistein gikk ut av tiden i 1964, 52 år gammel.
betydelig omfang og post- og varetransport fra Sortland var av største betydning for bygda. Blokken Skipsverft trengte også til- førsel av varer. Melk til melkeutsalget hos Nelly Skjeggstad var og viktig. I tillegg hentet Øistein varer på Sortland for bygdas folk. «Easy» var også mye brukt til skyssbåt. Legehjelp, syketransport, prest, lensmann, politikere, handelsreisende. Øistein hadde lange vakter mang en gang. Det kunne ofte bli senkveld før arbeidsda- gen var over.
«Easy» var alltid i mønstergyldig stand. I rimelig vær var turen til og fra Sortland en fryd. Båten var 39 fot lang med 23 hk Bo- linder motor. I salongen var det varmt og godt, og rent og pent. Men triveligst var det å stå i styrhuset sammen med Øistein på en fin sommerdag. Han var så velsignet ungdommelig til sinns. For oss unge var det som å snakke med en på vår egen alder. Det ble derfor rent ubegripelig da han plutselig ikke var blant oss lenger. I juli 1964, i en alder av knapt 52 år dør Ola Øistein Glad Winds- rygg. Ferga «Easy» mellom Blokken og Sortland var slutt. En sam- ferdselsepoke var over. Vi hadde regnet med å få se Øistein på den nye bilferga som skulle komme. Slik ble det ikke. Veien og ferge- leiet i Djupfjord var ikke fullført ennå, og en midlertidig båtrute til erstatning for «Easy» ble opprettet.
183

   182   183   184   185   186