Page 188 - Blokken og Djupfjord
P. 188

de undret seg over at befolkningen hadde maktet å bevare sin tålmodighet og sin tiltro til det lokalpolitiske liv.
«På gledens dag kan jeg med takknemlighet slå fast at Sort- land kommune og myndighetene har hatt med et særdeles lav- mælt bygdefolk å gjøre. Med beundringsverdig tålmodighet har dere ventet på den nærmere kontakt, så har det sannelig ikke vært en mindre ventingens tid for oss. I undring og beundring har vi nemlig fulgt disse grendelags utvikling. I liten grad har dere bedt om hjelp. Dere har gjort tingene selv. Bygget på solide tradisjoner har dere ført en fedrenearv av edleste slag videre.
I samspill og samarbeid, i godt naboskap og dugnadsinnsats har dere faktisk rukket mer enn de fleste. Ja – i meget er dere nådd langt lengere enn de mange som har hatt samfunnets støtte og hjelp i rikelig grad. Det er dette verdifulle hos dere vi håper å komme nærmere nå. Vi håper den nærmere kontakt skal gi oss inspirasjon til å ta tingene i større grad på samme måte som dere. Vi håper, med den nye vegforbindelsen, å kunne komme til dere oftere, få delta med dere i rikt pulserende bygdekulturliv, få lære av dere, hente ideer og erfaringer.»
187   186   187   188   189   190