Page 187 - Blokken og Djupfjord
P. 187

DJUPFJORDVEGEN ER ÅPNET!
Slik lød tittelen i Bladet Vesterålen i en fyldig reportasje fra åpnin- gen av fylkesveg 921. Videre heter det: «Hele Blokken/Djupfjord og Hadsel Innlands befolkning jublet da fylkesveg 921 mellom Blokken og Sortland, ble offisielt åpnet i går av fylkesordfører Odd Grønmo.»
Grendesamfunnet i Djupfjord, Blokken og Hadsel Innland får endelig sitt etterlengtede vegsamband. Den høgtidelige åp- ningen skjer den 21. oktober 1983. Under åpningen var også Sortlands ordfører Anton Pettersen, Hadsels ordfører Dag Jos- tein Fjærvoll og vegsjef Arne Løvmo til stede. Forøvrig er hele Blokken/Djupfjord og Hadsel Innlands befolkning jublende til stede.
Løvmo gratulerte bygdefolket med vegen og fortalte at vegen hadde kostet 70 millioner kroner, noe som var 7 prosent under det opprinnelige kostnadsoverslaget. For denne prisen har man fått 12,9 kilometer veg, en bru på 346 meter og en tunell på 1435 meter. Kanskje ville veien hatt en mer trafikktjenlig bredde om en hadde holdt seg til det opprinnelige kostnadsoverslaget.
Fylkesveg 921 mellom Blokken og Sortland var det største en- keltprosjekt innen vegsektoren i Nordland utført uten ekstraordi- nære statstilskudd.
På ettermiddagen var det duket for storstilt festmiddag i gren- dehuset i Blokken. Ordfører Anton Pettersen uttrykte stor tilfreds- het med denne gledelige begivenheten, og i sin tale til bygdefol- ket sa han blant annet dette:
«For meg som politiker og ordfører i Sortland kommune er det- te en overordentlig stor dag som fyller meg med glede og pågangs- mot av en langt annen karakter enn hyggelige hverdagshendelser. Og det beste av alt – for framtiden vil det være slik at hver gang jeg kaster blikket over sundet og mot grendesamfunnet i Djup- fjord, Blokken og Hadsel Innland, vil det minne meg om den 21. oktober 1983. Åpningen av Djupfjordvegen vil aldri kunne bli noe vagt minne hos meg. Og slik tror jeg det må føles for alle som har deltatt, og fortsatt deltar i det lokale politiske liv i Sortland. Ja, jeg drister meg til å tro at de samme følelser gjør seg gjeldende også hos mange av våre fylkespolitikere og hos Vegvesenets folk. Det er en stor dag. Å få representere ved denne hendelse, er det største og mest ærefulle oppdrag jeg kunne få i min ordførerkarriere.»
Ordfører Anton Pettersen sa videre i talen at han til tider had- 186
Det flagges i Blokken for veisamban- det. Ordføreren sammen med bygdefolk ved Blokken skole.
Fra åpningsdagen av brua over Djup- fjord-straumen.
  
   185   186   187   188   189