Page 185 - Blokken og Djupfjord
P. 185

Aftenpostens korrespondent i Svolvær skriver 23. august: «Veimyndighetene har lovet å sette fortgang i arbeide med bilfer- geforbindelse mellom det lenge isolerte distrikt Blokken og Sort- land i Vesterålen. En skøyte blir umiddelbart satt i drift, inntil fergeleiet i Djupfjord er ferdigbygget.»
BILTRAFIKK TIL BLOKKENBYGDA
Den 8. mars 1965 blir fergesambandet mellom Djupfjord og Sortland åpnet. Nå var privatbilalderen kommet til Blokkenbygda for alvor.
Første bilen kom til Blokken høsten 1949. En liten lastebil som Petter Jakobsen (1912–2002) fra Stokkvika hadde anskaffet. Bilen ble kalt «Stokkvik-geita». Lastebilen ble den nye arbeidshesten som kom i tillegg til de fem hestene i bygda. Transport av mange slag ble utført med «geita» til Petter. Petter Jakobsen var en av de mange som fikk seg personbil da fergeforbindelsen Sortland Djupfjord endelig var et faktum.
184
Den første bilen kom til Blokken i 1949. Det var Petter og Aksel Jakobsen som anskaffet en brukt liten lastebil. Det var for det meste Petter som kjørte bi- len, og den ble på folkemunne kalt Pet- ter-geita. På bildet ser en vi en samling sambygdinger som har kjørt rundt og «skramlet» folk våkne på 17-mai.
 
   183   184   185   186   187