Page 183 - Blokken og Djupfjord
P. 183

flyttet familien til Øisteins barndomshjem i Sigerfjord. Øistein drev nå fergedriften mellom Blokken og Sortland fra Sigerfjord.
Ragnhild Windsrygg arbeidet i mange år med fysikalsk be- handling. Hun fikk et langt og virksomt liv. Hun ble 96 år gammel. Vesterålen Dampskipsselskap startet lokalfart i Vesterålen og Lofoten i 1894. Dampskipet «Mosken» var en av de første lokal- båtene i rederiet. Lokalbåtene hadde fast anløp i Blokken, men det var tydelig et større behov for mer daglig båtforbindelse med Sortland. Øystein så dette som en mulig yrkesvei og begynte i 1930 en prøverute med Peder Dalsbøes selvbygde båt «Måken». Peder hadde til og med konstruert motoren, en såkalt «Blokk- hest». Etter kort tid kjøpte Øystein en litt større båt «Fiks». Denne båten ble brukt til skyssbåt og ferge mellom Blokken og Sortland
fram til 1946.
Krigen var nå over og med freden kom ny optimisme også til
vårt distrikt. Øystein fikk nå tak i en større og mer egnet båt til fergetrafikken mellom Blokken, Sigerfjord og Sortland. «Easy», en reisendebåt, lå til salgs i Bodø. «Easy» var bygd inne i Saltdal en gang mellom 1908 og 1912. Lars Tore Windsrygg forteller at båtskroget ble ført ned etter elva til sjøen. Opprinnelig var båten utrustet som handelsreisendebåt. Man vet ikke hvor det engelske navnet «Easy», som på norsk betyr lett, skriver seg fra. En mulig forklaring kan være at båten fløt lett på vannet. Men hvorfor et engelsk navn, forblir en gåte.
«Easy» hadde opprinnelig en lugar foran og trivelig salong un- der dekk. Lugaren akter om styrhuset ble gjort om til lasterom. Prisen for båten var 12.000 kroner, en ikke liten sum i de dager. Det måtte lånes penger, og Øistein trengte kausjon. Carl Glads Sønner i Blokken ordnet sikkerhet. Handelen i Blokken var av
Forrige side: Veien til Djupfjord og Blokken i nordlysets skinnende prakt.
182
I 1923 ble ekspedisjonskaia i Blokken bygd. Før den tid ble lokalbåtene ek- spedert fra båt. I 1934 kjøpte Øistein Windsrygg en båt som hette «Fiks». Den var om lag 34 fot og utstyrt med 8 hk Bolinder. Han startet nå en fast båtrute mellom Blokken og Sortland.
 

   181   182   183   184   185