Page 182 - Blokken og Djupfjord
P. 182

 SAMFERDSEL
OØISTEIN WINDSRYGG OG FERGA «EASY»
la Øistein Glad Windsrygg satte allerede i 1930 i gang med forsøksdrift av fergerute mellom Blokken og Sort- land. Han var født i Sigerfjord i 1912. Hans mor, Kristine
Pauline Glad, var født i Djupfjord. Hun var datter av Ellen Kath- rine og Karl Oluf Mikkelborg Glad. Kristine var søster til Adolf Kristoffer Glad. Øisteins far, Ola Windsrygg fra Stryn i Nordfjord, var bror til Kari Windsrygg, gift med Adolf Kristoffer Glad.
I snart 30 år ble Øistein og ferga «Easy» en viktig institusjon for regulær samferdsel mellom Blokken og nærdistriktet. Han var det nødvendige bindeleddet for folk og varer til og fra den veiløse Blokkenbygda. Post og varer av alle slag kom regelmessig til Blok- ken. Handel- fiskeri- og industristedet Blokken hadde en utvikling som få bygder kunne vise maken til. Øistein Windsrygg og ferga «Easy», var viktige bidrag i denne utviklingen.
Ei eldre søster av Øistein, Else Pauline Windsrygg, ble gift med tremenningen Peder Karolius Pedersen Dalsbøe i 1927. Peder og Else overtok bruksnummer 6, Dalsbøe, etter Peders foreldre Ka- ren Glad og Nils Pedersen. Gården var et veldrevet gårdsbruk i Blokken. Karen og Nils fikk mange barn og trengte derfor å dyrke jord. Jorda nede i Blokken var ikke nok for en stor familie. Det ble derfor dyrket opp mange mål jord inne på Eidet i Blokkendalen. Øistein kom ung som dreng og hjalp til med gårdsarbeidet. Det var naturlig at han også tilbrakte tid på havet med båten til svoge- ren Peder Pedersen Dalsbøe.
Else Windsrygg Dalsbøe ble tidlig plaget med leddgikt og var sengeliggende i mange år. Hun døde i 1950, bare 48 år gammel. Peder Dalsbøe flyttet til Bodø hvor han ble teknisk sjef i rederiet Salten Damskipsselskap.
Øistein giftet seg i 1942 med Ragnhild Johanne Larsen og de forpaktet og drev gården fram til 1958. To sønner, Lars Tore og Jens, født henholdsvis 1943 og 1947, vokste opp i Blokken. I 1958
181


   180   181   182   183   184