Page 170 - Blokken og Djupfjord
P. 170

Elevene ved Blokken skole skoleåret 1957/1958. Bakre rekke fra venstre: Lærer Atle Robertsen, Liv Tora Strøm, Rigmor Sjursen, Bergliot Winje, Marie Hansen, Jorunn Wiik, Åshild Signe Glad, Kirsten Pedersen, Randi Jakob- sen, Kari Glad. Fremre rekke: Harry Melbøe, Odd Hilmar Bakken, Bjørnar Pedersen, Lars Tore Windsrygg, Tor Jensen.
 på Sortland). Hun flyttet tidlig sørover og stiftet familie der. Hun er stadig å finne sommerstid i barndoms-heimen med familien rundt seg.
Lilly giftet seg med Raymond Ellingsen fra Rødsand. De bygde hus i Blokken, og der har hun bodd siden. Lilly sørget for utmer- ket renhold og orden ved Blokken skole i 15 år.
ETTERKRIGSÅRENE
Etter H. S. Bakken ble pensjonert i 1947, startet en ny epoke i
Blokken skoles historie.
Eidis Hansen fra Tromsdalen ble nå lærer for storskolen i
Blokken. Foruten ett års permisjon for etterutdanning i kunst og håndverk på Notodden, (Egil Dølvik fra Narvik vikarierte) var Ei- dis Hansen lærer i Blokken fram til 1956.
Vi som startet på skolen i 1949, var så heldige å ha kun tre læ- rere i løpet av hele barneskolen.
Lærerne Ruth Glad Nordahl, Egil Dølvik og Eidis Hansen, til- rettela, hver på sin måte, et godt grunnlag for videre livslang læ- ring.
Mange elever og lærere fylte senere skolen med arbeid. Vi kan bare nevne noen få her.
BLOKKEN FÅR FULLT UTBYGD UNGDOMSSKOLE
I 1979 fattet Sortland kommunestyre vedtak om at Blokken sko-
169

   168   169   170   171   172