Page 172 - Blokken og Djupfjord
P. 172

Ungdomsskoletrinnet ved Blokken sko- le våren 2001. Bakre rekke: Martin Rasmussen, Stine Ellingsen, Nina Jen- sen, Thomas Larsen. Andre rekke: Ole Kristian Hansen, Jeanett Ellingsen, Morten Olsen, Inghild Thornes, Stian Bygdnes Rasmussen. Sittende foran: Peter Madsen, adjunkt Arnulf Glad, Espen Edvartsen.
 nedfelt i dette prosjektet, og som er så sterkt knyttet opp mot Blok- ken lokalsamfunn, blir brakt til opphør», heter det i uttalelsen fra skolen.
Nå ble det ikke satt en sluttstrek for skolens ungdomstrinn fore- løpig, men det siste ord var ikke sagt om hva som var i vente for ungdomstrinnet og for selve skolen i Blokken.
Etter 2000-årsskiftet var rundet, tok det ikke langt tid før ung- domstrinnet var nedlagt. I 2002 fikk de siste ungdomsskoleeleve- ne sine vitnemål for avsluttet grunnskolegang ved Blokken skole. To år senere ble også barnetrinnet midlertidig nedlagt.
Sommeren 2008 solgte Sortland kommune skolen i Blokken.
171

   170   171   172   173   174