Page 168 - Blokken og Djupfjord
P. 168

 Skeisedag på Nervatnet skoleåret 1950/1951. Fra venstre: Jorunn Wiik, Kari Glad, Martha Antonsen, lærer Ruth Nordahl, Lars Tore Windsrygg, Oddne Glad, Ulf Sjursen, Odd Hilmar Bakken, Tor Jensen, Arnulf Glad.
lite småbruk ved Blokkneset i 1942, men på midten av 1950-tallet kjøpte de eiendommen «Berg» i Blokken, og flyttet dit.
Martha har også mange minner fra skoletida i Blokken, og hun og Reidun hjelper hverandre med å bla i minnenes album fra bar- neårene. Medelever som Martha husker godt er Ellinor, Kristine og Åse fra Blokken. Charles og Karl fra Fiskfjord og fra Rødsand.
Martha giftet seg med Kristian Pettersen fra Indre Brokløys. De bodde en tid der inntil de kjøpte huset etter Anna Nilsen i Blokken.
Både Reidun og Martha fikk ektemenn som var aktive fiskere langs norskekysten og ved Island.
Til å fortelle skoleminner fra midten av 1930-tallet og fram mot 1945, har vi fått hjelp av Bjørn Glad, sønn av Alvilde og Tor- stein Glad. Han har i likhet med Reidun og Martha, levd og virket i heimbygda hele sitt liv.
Bjørn forteller at han husker godt sin første skoledag. Det må ha vært senhøsten 1936. Alle hans leke-kamerater gikk på skolen. Så han hadde ingen å leke med. Han gikk derfor til skolen for å leke med ungene i friminuttene. Så var det en dag han satt på skoletrappa og ventet på at skoletimen skulle være over, at Bakken kom ut og hentet ham inn i skolen. Her fikk han kladdebok og blyant for å tegne i. Det ble til at han begynte på skolen fra den dagen.
H. S. Bakken var læreren hans både i småskolen og i storsko- len. Storskolen gikk fire uker og hadde fri to uker, og da skolte Bakken småskolen. Småskolen tror han hadde kortere skoleår. Bjørn forteller at aktiviteten i friminuttene foregikk med ballspill, abc-pinne og litt fotball. Det hendte guttene måtte sage ved i fri- minuttene. Det vil si kappe favnvedskiene i to, og da kunne det også hende at de danset i vedskjulet til musikk fra munnspill.
Han husker godt «svenskepakkene» de fikk under krigen. Inn- holdet kunne være forskjellig godterier, og det kunne også være klær. Det lå brev med adresser i pakkene og det ble skrevet brev med takk for pakkene. Det hendte de fikk frukt, men hvor den kom fra vet han ikke.
I andre etasje på skolen bodde en tysker, og det hendte de fikk godteri av ham. Men han ble sint når de blåste rognebær på vin- duet. Bakken ble en gang invitert til omvisning på et tysk fly. Han fikk lov til å ta med to personer, og Bjørn var en av de som fikk være med. Det var et sjøfly som lå fortøyd på hamna, og de måtte
167
   166   167   168   169   170