Page 169 - Blokken og Djupfjord
P. 169

derfor i båt for å komme ombord i flyet. Tyskeren som viste dem rundt kunne bra norsk. De fikk se maskingevær, og ammunisjon lå på et rundt bord som virket som et magasin.
Bjørn Glad gikk ut av skolen i 1945 sammen med Tora Glad, Lovise Pettersen, Bjørg Glad, Synnøve Larsen, Arild Lundgård og Tordis Mikalsen (evakuert fra Finnmark). I krigsårene var det for- budt å feire 17. mai.
Også Blokken fikk oppleve tysk tilstedeværelse i krigstida. I første omgang var syv av okkupasjons-maktens soldater stasjonert i andre etasje på skolen. Senere var det bare en igjen med etter- navn Herchenrøder. Hans skjebne var å bli tatt for mangelfullt regnskap for mottatt proviant. Han fortsatte å ta i mot proviant for syv mann etter at de seks andre hadde forlatt Blokken. Konse- kvensen ble Østfronten. Hans videre skjebne vites ikke.
MINNER FRA INTERNATTIDA
Som nevnt ble ikke Brokløys en del av Blokken skolekrets fra star- ten av. Elevene derfra kom til Blokken fra midten av 1930-tallet.
For å få innblikk i internatelevenes situasjon, har vi hatt hjelp av Ragnhild og Lilly, døtre av Ingrid og Adolf Pettersen i Bro- kløys. Ragnhild er født i 1935 og Lilly i 1937. Deres søster Lovise (f. 1930), gikk ut av Blokken skole i 1945. Broren Håkon (1937–1980), ble god å ha til hjelp når under strevsomme roturer mellom Bro- kløys og Blokken. Når de skulle heim til helga, og været var dårlig, måtte de gå til Djupfjord og be om skyss over Straumrevet hos Tora og Johan Strøm. Videre var det å gå over Einhaugan heim til Brokløys. De forteller at Erling Strøm, tok initiativ til at de etter hvert fikk ordnet skoleskyss i helgene.
Pedellene som stelte for dem på skoleinternatet i løpet av skole- gangen var Olga Andreassen, Tordis Strøm, åtte Charlotte Laurit- sen og Hilma Steffensen.
Kostholdet på internatet var middag som pedellen kokte. Det var gjerne saltfisk som stod på menyen. Tørrmaten måtte de hol- de selv, medbrakt fra heimen. Hver internatelev hadde egen mat- bomme hvor medbrakt tørrmat ble oppbevart. En sjelden gang holdt de innsamling seg imellom for å kunne flotte seg med sjoko- ladepudding. Melk kjøpte de hos Nelly Sjegstad, som i mange år hadde melkeutsalg i Blokken.
Ragnhild tok senere framhaldsskolen på Steiro. (Fram-halds- skolen flyttet i 1956 til den gamle barneskolen ved Idrettsbanen
168

   167   168   169   170   171