Page 166 - Blokken og Djupfjord
P. 166

Aktivitetsdag ved Blokken skole tidlig på 1950-tallet. Fv. bak: Lilly Petter- sen, Sigrid Rasmussen, Gerd Jensen, Kirsti Glad, Lillian Ellingsen, Gunn Sjursen, Oddvar Isaksen, Jarle Glad, Einar Glad, Guttorm Wiik, Karen Ei- dis Hansen. Foran: Roger Melbøe, Ivar Pedersen, Gudmun Strøm, Håkon Pet- tersen, Gjermund Kristiansen.
 dagens ører. Det var kanhende likevel godt å ta med seg videre i livet. Dessuten var han det man kan kalle en ekte venstremann, av gammel skole».
Denne evalueringen over lærer H. S. Bakkens livsverk, skrevet av en som hele sitt liv bodde i skolekretsen og som gikk ut av Blok- ken skole i 1926, forteller noe om respekten for kunnskaps- og kulturformidling i et lite bygdesamfunn.
Også den gangen var målene i skolen å utvikle elevene til å bli «gagnlige og sjølstendige mennesker i heim og samfunn». En skole hvis grunnpilar bygde på: «lære å forstå, lære å lære, lære å gjøre, lære å leve sammen, lære å være».
Sommeren 2008 gjorde jeg opptegnelser om Blokken skoles historie gjennom hundre år. Jeg fikk i den forbindelse noen eldre elever til å berette minner fra elevtida ved Blokken skole:
REIDUN, MARTHA OG BJØRN FORTELLER
De to eldste gjenlevende elevene, som fremdeles bodde i Blokken, var Reidun Isaksen (1915–2017), datter av Marie og Ragnar Kris- tiansen, Blokken, og Martha Helene Pettersen (1917–2016), dat- ter av Eline Alvilde Dorthea og Haakon Kristoffer Andreas Glad, Blokken.
Reidun husker godt sin første skoledag. Hun forteller at hun gikk alene til skolen, og der stod de samlet ute i gangen før lære- rinnen, frøken Kleppe skulle komme. I småskolen fikk hun senere en ny lærerinne, frøken Eidshaug. Bakken var lærer i storskolen. En kort tid, da Bakken var syk, underviste hans datter Haldis. Hun
165


   164   165   166   167   168