Page 167 - Blokken og Djupfjord
P. 167

husker også elever som hun gikk sammen med, Lydia fra Blokken, Erna fra Djupvik og Sigfrid fra Fiskfjord. Men den eleven som hun selvsagt husker best er nok en gutt som senere skulle bli hen- nes livsledsager gjennom 50 år, Asbjørn Isaksen fra Blokken.
I friminuttene var elevene opptatt med veggball, fem-stein og tolvstein, paradis og slå-ball. På dager med dårlig vær, satt jentene inne og strikket i friminuttene. Solveig Sjursen, datter av Sigurd Sjursen og Anna Elise Glad Pedersen, var pedell. Solveig var en flink sydame. Hun emigrerte til Amerika, gift Bygdnes.
Skoleavgang ble feiret med tilstelning på skolen, med mat og bevertning fra heimen.
17. mai ble feiret med barnetog, mannskorsang fra skoletrappa under ledelse av Sigurd Sjursen. Talen for dagen var som regel ved lærer Bakken.
Kort tid før Martha skulle begynne på skolen døde moren. Skolestarten ble utsatt litt på grunn av morens bortgang. En kort tid var hun hos naboene Laura og Johan Johnsen. Hennes eldre søster Ruth gikk inn i mors sted og styrte huset for far og søsken. Martha var den yngste av seks jenter. Broren, Pål Munch Glad, var den yngste i søskenflokken, (f. 1917). Martha snakker varmt om søsteren Ruth, som stelte så godt for søsknene. Hun var flink til å sy klær, noe som kom godt med i en barnerik familie. Konfirma- sjonskjolen til Martha var det Ruth som sydde.
Ruth Margrethe Glad ble gift med Otto Ingemann Olsen i 1933. De fikk barna Aage, Elin og Ottar. Familien fikk opp et
166
Elever med lærer hos fotografen på Sort- land i 1952. Fra venstre bakre rekke: Oddne Glad, Rita Jakobsen, Kåre Ro- ald Rasmussen, Jorunn Wiik, Svein Glad Melbøe, Odd Hilmar Bakken, Tor Jensen. Fremre rekke: Lærer Egil Dølvik, Lars Tore Windsrygg, Ulf Sjursen, Ar- nulf Glad.
 


   165   166   167   168   169