Page 165 - Blokken og Djupfjord
P. 165

1907 – NYTT SKOLEBYGG MED INTERNAT I BLOKKEN Etter knapt ti år i 1907 sto ei ny skolebygning oppført ved Litjblok- ka. Den kneiste høgt over de øvrige husene i Blokken. Dette gav den nye skolebygningen et preg av respektfull opphøyethet, med utsikt mot havet og leia; mot Blokkendalen og fjellene, Djupfjord og Brokløys i nordøst, og Djupvik, Rødsand i sør-sørvest. Skole- bygget ble betydelig restaurert og påbygd etter 1945.
Grunnkunnskap for den kommende slekt skulle dyrkes fram med vidt syn mot bygda og havet.
Fram til 1904 delte Blokken lærere med Spjutvik, og fra 1904 til 1912 med Breines skole. I 1903 hadde Blokken todelt folkeskole fått en framifrå lærer fra Sør-Troms, Hilmar S. Bakken. Bakken under- viste ved skolen i 44 år fram til oppnådd pensjonsalder i 1947.
I 1904 ble H. S. Bakken gift med Regine Barbara Pedersen, datter av Karen Glad og Nils Pedersen.
Lærerbolig med fjøs og Stabbur ble ført opp. Gården kalte de «Solbakken». I en del år hadde Bakken også egen skyssbåt, «Ted- dy». I tillegg var han en tid engasjert med regnskap for Blokken Skipsverft.
Hilmar S. Bakken ble en legendarisk lærer som satte dype un- dervisnings- og kulturelle spor i skolekretsen.
I Historisk Årbok for Sortland 1988, skriver tidligere elev Kåre F. Glad følgende om ham: «Han var Blokken skole. Litt autoritær var han, men han holdt disiplin – et ord som kanskje skurrer i
164
17. mai utenfor Blokken skole på slut- ten av 1950-åra. Fra venstre: Gunn- ar Pedersen, Kristen Glad, Gustav Asphaug, Leif Johansen, Ragnhild Windsrygg, Kristian Kristiansen, Arne Antonsen, Sandrup Jensen, Knut Kristiansen. Fra andre siden av flagg- stanga: Asta Ellingsen, Nikoline Glad, Kirsten Pedersen, Åshild Glad, Rigmor Sjursen, Gunn Sjursen, Lilly Ellingsen og helt til høyre Ester Antonsen.
 

   163   164   165   166   167