Page 163 - Blokken og Djupfjord
P. 163

På klokkergården ble det bygd våningshus med skolestue i den nordre ende, et stort stabbur og fjøs og torvsjå med nødvendige uthus. Borgstua som stod mellom fjøset og våningshuset, kom opp langt senere, - i klokker Knudsens tid. Mens byggingen pågikk, ble det holdt omgangs-skole, men det varte visstnok ikke så lenge. Klokker J. Olsen virket i sin stilling til 1894. Lærer H. Knudsen ble hans etterfølger, og han var klokker til han gikk av ved 70-årsalde- ren i 1919. Han var den siste klokker som bodde på klokkergården.
Ungene i Blokken fikk også gå på skolen hos Anna Falch Glad og Peter Nicholai Ingebrigtsen i deres tid. Det var nok av betyd- ning for skoleungene fra Blokkenbygda at Anna var den eldste av barna til Pauline Falch Ellingsen og Christopher Glad i Blokken.
Peter Nicholai Ingebrigtsen døde bare 49 år gammel. Anna drev gården til hun døde i 1868. Også hun døde relativ ung. Anna Christiane Falch Glad var født 1819 og døde i 1868. En sønn, Kris- toffer Pauli (1844–1903), kjøpte gården i 1869. Etterslekten tok familienavnet Bygdnes.
Læreren som fulgte etter at Peter N. Ingebrigtsen var gått bort het Jens Michael Olsen (1826–1918), gift 1860 med Hanna Per- nille Olsdatter, (1837–1889) fra Brottøy i Raftsundet. To av deres døtre blir gift og bosatt i Blokken. Theodora Alvilde i 1885, med Carl Georg Glad, og Adelheid Endrikke i 1904, med Christen Glad Pedersen.
OMGANGSSKOLE
Den første skolestua for barna i Brokløys, Djupfjord, Blokken, Djupvik, Rødsand og Fiskfjord; det vil si fra gårdsnumrene 7, 8 og
Forrige side: Kveldsstemning ved havet.
162
Den første omgangsskole-undervisning i Blokken ble holdt hos Petter Glad på «Elverhøy», midt i bildet.
Foto: Sig. Skjegstad.
 
   161   162   163   164   165