Page 157 - Blokken og Djupfjord
P. 157

Festekontrakt foreligger imidlertid ikke før etter 1900. Først i 1931 kjøper Enok og Elise Molvik. Jorda er dyrket, først fra hu- sene og ned til sjøen, seinere øvrejorda opp mot torvdammene. En liten stuebygning med torvtekt tak, og en karakteristisk nord- norsk fjøsbygning hvor høylåve og dyrerom er bygd i vinkel mot hverandre, danner tunet. Samme type fjøs står i Straumen, og samme fjøstype var å finne på de fleste brukene, før nyfjøsene kom på 1930-tallet.
Fire barn kommer til verden, og tre vokser opp. En jente, Ama- lie Kristine (f. 1895), dør samme år hun er født. Toralv Edvin (f. 1897) gifter seg med Terese Pedersen og bosetter seg på Kvitnes i 1927. Edel Karin (1902–1969) gifter seg i 1927 med Paul E. Olsen, og bosetter seg i Fiskfjord. I 1906 blir Olaf født. Det blir han som overtar i Molvik etter foreldrene.
156
Våningshuset i Molvik var opprinne- lig et typisk nordlandshus med torvtekt tak. På nitten femti tallet bygde Olaf og Ellinor om huset til et for den tid mo- derne hus. De bygde også stabbur.
 


   155   156   157   158   159