Page 155 - Blokken og Djupfjord
P. 155

nen i Vangpollen. Dermed var hans tid som yrkesfisker over. Er- ling ble i sin ungdom rammet av lungesykdom. Han var en tid på Vensmoen, tuberkulose-sykehuset i Nordland. Det gikk relativt bra med Erling, han hadde pleuritt, og fiskeryrket var nok ikke egnet for hans helsetilstand lenger. Det var derfor et hell at han fikk anledning til å gå inn i stillingen som maskinist i Vesterålens Kraftlag, allerede før kraftanleggene var kommet i gang.
Erling Strøm ble tidlig med i politisk arbeid, og satt noen år i kommunestyret i Sortland. Erling gifter seg med Nora Johanne Berntsen fra Spjutvik. To jenter, Torill og Eirin, vokste opp der inne i Djupfjordbotn. Grunnskolen fikk de ved Blokken skole.
Erling Strøm var maskinist ved kraftanleggene til oppnådd pensjonsalder. Familien var allerede flyttet fra Djupfjordbotn, de hadde skaffet seg hus på Sortland, og Erling fikk nyte sitt otium der, sammen med Nora.
Det er verdt å nevne at Erling Strøm var, i likhet med flere i slekta hans, svært nevenyttig. Vi minnes i takknemlighet hans re- parasjon av skiene som så inderlig var ønsket til jul et år for lenge, lenge siden. Jula kom og nytt år var rundet og skiføret perfekt. Her skulle det bli skiløp, uten bruk av mors ski som Arne Paulsen hadde laget.
Mor var godt fornøyd med skiene sine, men jeg syntes krum- mene med de rare tuppene var for gammeldagse.
I Forrahaugene mellom Djupfjord og Blokken var det litt av hvert som kunne knekke skiene. Fururøtter, stein og tuer over alt,
154
Høyonna i Straumen. Eida legger rå- gras i hesja. Fjøset i bakgrunnen er den gamle typiske nordnorske fjøstype. To bygninger, en for dyrene og en for høyet. Fjøsbygget har torvtekt tak, mens laen har fått bølgeblikk. Foto: Gudmund Strøm.
 


   153   154   155   156   157