Page 156 - Blokken og Djupfjord
P. 156

og en kveld like etter jul skjedde det fatale. I nordlys og måne- skinn forsvinner gjerne konturene i landskapet, og med god fart i fin løssnø gikk skia mot en stein, og ene skikrummen knakk og var ødelagt.
Gutten var utrøstelig. Nyskiene av edelt treverk var ødelagt. Far kom trøstende med en god nyhet. – «Dette kan kanskje Erling fik- se», sa han. Gutten måtte igjen låne bjørkeskiene til mor det mes- te av denne vinteren også. Så kom skia tilbake med finger-skjøtt krum. God som ny var skien blitt. Rene kunsthåndverket. Gjett om den tause og avmålte Erling Strøm fikk heltestatus.
FOLKET I MOLVIK
Så langt vi vet, ble Molvik først bosatt av Anton Martin Eilertsen (1846–1876) og Greta Marie Nilsen (1849–1924) i 1871. Begge var
fra Rødsand/Fiskfjord.
Anton var bror til Ellen Margrethe Eilertsen, gift med Edvard
Nilsen på Straumneset i Djupfjord. Det er grunn til å tro at dette hadde betydning for at Anton og Greta kom til Molvik. I løpet av de fire årene de bodde i Molvik, hadde de fått ei ku og to sauer i fjøset. Det kan virke som at det ikke var opparbeidet jord da de startet der i 1871. Inntekter fra havet var beskjedent. De har tyde- lig ikke hatt det lett i disse fire årene i Molvik. Det første barnet, ei jente med navnet Elen Marie, født i 1870, dør i 1872. Det andre barnet, Alfred Enevold, f. 1872 dør fire år senere.
Greta og Anton flytter i 1875 tilbake til Fiskfjord. Alt tyder på at Anton må gi opp i Molvik på grunn av sykdom. I 1876 dør An- ton Martin Eilertsen bare 30 år gammel. Greta Marie sitter igjen med to gutter, Kristoffer Jentoft og Anton Nicolai Alfred. Kristof- fer er født i 1874, mens de enda bor i Molvik. Anton Nicolai Alfred (1876–1945) er født i Fiskfjord samme år som faren og en bror dør.
Anton Nicolai Antonsen giftet seg i 1899 med Oliva Jørgine Olsen (1877–1964). De bosetter seg i Juvika. I 1913 kjøper de bnr. 16 Nordre Dypvik.
ENOK PEDERSEN OG ELISE NILSEN BOSETTER SEG I MOLVIK
I 1893 gifter Elise Mathilde Nilsen (1871–1944) fra Straumneset i Djupfjord, seg med Enok Pedersen (1863–1949) fra Juvika. De bor noen år hos foreldrene hennes, og det kan godt være at Enok
allerede i denne tiden begynner å forberede flytting til Molvik. 155   154   155   156   157   158