Page 159 - Blokken og Djupfjord
P. 159

Olaf Pedersen var en dyktig selger av fisk fra egen båt. I en liten reportasje i Bladet Vesterålen på 1960-tallet, får vi et innblikk i Olaf som salgsmann.
Med tittel «Med garn-sei fra Djupfjord» får vi et portrett av fiskeren og salgsmannen Olaf Pedersen:
Om sommeren er det bare «ferieliv» å være fisker, men sannelig kan det bli mange tunge tak høst og vinterstid, særlig når man skal drive alene, sier Olaf Pedersen fra Blokken som driver med «Snøgg», en 23 fots sjark.
Pedersen har nylig avsluttet akkarfisket og drifter fortiden med sei- garn på Djupfjord. – Noen seier blir det da, dog slett ingen storsesong, påstår den driftige fiskeren og ser over garnene etter sjøværet.
At det kan være strabasiøst å drive helårsfiske med en 23 fots båt skal Pedersen få oss til å tro. De kronene han kan få inn ved sitt salg ved dampskipskaia på Sortland direkte fra skuten er sikkert ærlig fortjent. Det som blir igjen henger fiskeren selv hjemme.
«Kan æ få han sløyd», spør en stemme fra kaien. – Det blir som kun- den forlanger, sier Pedersen og sløyer noen småseier. – En krone og seksti øre, ikke billigere å få det, smiler Olaf og slenger fisken på kaien. – Men han er små, seien, fremholder kunden. – Du vet vi ser nu dårlige- re begge to, smiler Pedersen lunt til kjøperen og dermed er handelen avgjort.
Tross alt en billig middag. Og fersk er han, seien. Det garanterer fiskeren.
Olafs aktivitet ga oss gutter mulighet til å tjene noen ører som kom vel med til jul. Vi pleide å egne line for Olaf utover senhøsten. Vi stod nede i naustet hans, og om jeg minnes rett var det ett øre angelen. Tidlig på 1950-tallet hadde ettøringene verdi, og vi var fornøyd med fortjenesten. I lys fra Petromax stod vi og egnet line og tjente penger til jul. Agnet var fryst sild skåret opp i riktig agn- størrelse. Kaldt på fingrene var det nok, men med tanke på alle ettøringene som samlet seg i linestampen, gikk arbeidet som en lek. Oppgjør fikk vi etter fullført arbeid, og mynten hadde gjerne en del silderist på seg når pengene skulle puttes på sparebøssa.
Olaf og Elinor Pedersen fikk to barn, Bjørnar Elias (f. 1944) og Anne Borghild (f. 1949).
158

   157   158   159   160   161