Page 158 - Blokken og Djupfjord
P. 158

 Tørrhøyet blir tatt inn til laen med handvogn. Olaf reiper fast høylasset, mens Anne ser på.
OLAF PEDERSEN OG ELLINOR ISAKSEN
OVERTAR MOLVIK
I 1940 overtar den yngste av barna Molvik. Olaf Pedersen gifter seg i
1937 med Ellinor Isaksen fra Blokken. Han 31 og hun 20 år.
Når portrett skal tegnes med ord over mennesker en generasjon el- dre enn en selv, er det nyttig å støtte seg til skrevne ord av en samtidig. Når det gjelder Olaf Pedersen finner vi noen ord i Bladet Vesterålen til
70-årsdagen til portrettstøtte.
70 år fyller Olav Pedersen, Djupfjord, 29. oktober 1976.
Helt fra sine guttedager har han drevet fiske, først på heimsjøen, se-
nere langs hele kysten fra Nordsjøen og til Barentshavet. Når en unntar trålfiske, har Olaf deltatt i de fleste fiskerier både som mannskap og som notbas, og hellet har fulgt han slik det oftest gjør blant de dyktigste.
Utenom sesongene har han drevet sitt småbruk, og sannelig må en kun- ne si det har grodd både på det ene og det andre som er sådd. Buskapen er omlagt til sau, og jorda høstes årlig, ikke mye brakkmark der i gården nei. Selvsagt har han også hatt en dyktig hustru som har vært han til god hjelp både på sjø og land. Til tider kunne en også se Olaf som veiarbeider, særlig under arbeide på Blokkenveien, da hakka, spaden og spettet var ar- beidsredskapen. I sin ungdom prøvde han seg også som sagbruksarbeider et par sesonger på Elvenes ved Kirkenes. Når han reiste nordover med rutebåt ba han om å få jobbe for billetten, og det lot seg oftest ordne. Det var jo ingen arbeidsformidling som betalte reisene den gang.
Unntatt en kortere periode, har Olaf hatt ei svært god helsa, og ved slit og arbeid hele sitt liv, ble det også opparbeid en fysisk styrke som kom godt med både på sjø og land. Hjelpsom som han er, kunne en bare be Olaf om hjelp der det spurtes om krefter, for kreftene har aldri Olaf spart på. Å henge i lett-enden, som en sier, har han aldri praktisert.
Og årene går, men de får liksom ikke tak på Olaf. En ser han ved kaien med fisk, opplagt, snartenkt og kjapp med replikk til sine kunder som han alltid møter med godt humør.
Måtte han lenge fortsette med det. Gratulerer med dagen.
Venner.
I samtale med Olaf på hans eldre dager kunne det komme glimt fra lengst svunnen tid. Da vi hadde flyttet inn i nytt hus i 1985 kom naboene innom for å se hvordan vi hadde det, som skikken var i den tida. Olaf og Ellinor kom også innom. Olaf pekte ut gjennom vinduet og sa at her stod sommerfjøset til Jakob og Kristianna. «Og der i bergkløfta var det et kje som hadde satt seg fast. Kløfta ble murt att med stein». Ved nærmere undersøkelse var stein murt opp slik at ingen kje skulle kunne sette seg fast igjen. På spørsmål om Olaf ville valgt samme yrke om han hadde vært ung i dag, da svarte han at han ville ha valgt et yrke innen salg og handel.
 Olaf Pedersen om bord i sin fiskebåt «Snøgg». Bildet er tatt ved ekspedi- sjonskaia på Sortland. Foto: Bladet Vesterålen.
157

   156   157   158   159   160