Page 154 - Blokken og Djupfjord
P. 154

   Torsken er kommet på hjell og Eida, Johan og Tordis har grunn til å se for- nøyd ut. Straumneset er svært god tør- keplass for torsk.
Karl og Johan tar opp sei fra et land- notsteng på Djupfjorden. De bruker søkknot for å samle fisken, og fra nota blir fisken hovet ombord i båten. Det var vanlig at seifisket foregikk på våren i april–mai.
Karl og Johan i gang med garnfiske om bord i «Trygg», vinteren 1956.
DEN NYE GENERASJONEN I STRAUMEN Som nevnt giftet Eida og Karl Strøm seg i 1935. De bor i storfa- milie med Karls foreldre og søsken, men bygger eget hus først på 1950-tallet. De driver gården sammen med Tora og Johan. Etter at de gamle ikke er mer, overtar Eida og Karl Straumgården.
Fire gutter vokser opp i Straumen. Erling er eldst og tar først gårdsnavnet Strøm til slektsnavn. Senere følger hele familien ek- sempelet.
Brødrene Erling, Karl og Magne Strøm danner partsrederi og kjøper fiskeskøyte, 23 fot store «Frøydis».
Den tredje av sønnene Are Strøm, blir kjøpmann i Bogen i Ofoten.
Den fjerde sønnen, Magne Strøm, blir gift i 1947 med Inga An- dreassen fra Forra i Ofoten. Magne blir skipstømmermann der. Familien flytter senere til Harstad der Magne Strøm arbeidet som snekker.
På slutten av 1970-tallet bosetter Mai-Rita og Tor Thornes seg i Djupfjord. De bygger hus i nærheten av Karl og Eida. Magne og Inga planlegger nå å flytte til Djupfjord for å komme nærme- re barnebarna. De begynner å planlegge hus ved siden av datter, svigersønn og barnebarn, men før dette er realisert dør Magne Strøm, 64 år gammel.
Erling Strøm ble ansatt som maskinist da kraftanlegget Djup- fjord I kom i gang. Han var en tid på opplæring ved kraftstasjo-
153
   152   153   154   155   156