Page 148 - Blokken og Djupfjord
P. 148

lenge før vi så dem. Søndag var 7 gange flyalarm på Sortland. Der var panikk over alt og folk rente i hver en kjeller. Narvik skal være tatt av engelskmennene.
21te april. Der er sparsomt med nytt. Fra fronten får vi intet vite, men jeg tror tyskerne roser ikke sin ferd til Norge. Mange fly går om dagene over her både nord- og sydover.
30te april. De siste dagers mareritt har omtrent lammet meg. De har vært så grufulle jeg kunne ikke få til å skrive det. Namsos er lagt i grus bombardert av tyske fly, og mange andre steder også.
1ste mai. Den var forskjellig fra i fjor. Da festet man overalt, i år arbei- der vi strømper og utstyr som blir sendt til fronten. Her er samlet inn en masse både penger og klær. Folk er blitt så gavmilde som aldri før.
6te mai. Må holde av i å skrive. Alt er så uvirkelig, det er som vi er lam- met. I går ble mange steder bombet, men vi får vite så lite om alt, vi ser bare flyene over oss. Tror de har sin rute rett over her. I går tre, i dag gikk seks på en gang. Det var fremmede fly vi har ikke sett slike før. De hadde en sort og en kvit vinge. Man sier det er polske som har det merke. De for rett over huset til Kåre. Det var et sterkt brøl de førte. I går kom 1000 flyktninger til Sortland og mange var i dårlig forfatning. Det er neimen ikke trygt for bombing her heller.
13de mai. Ennu er tyskerne i Narvik. Der er hungersnød allerede. 32 flyktninger kom i går til Blokken, 700 til Sortland og hvor mange til Si- gerfjord vet jeg ikke. Her kommer enda flere om de får lurt seg ut. I dag kom et brennende fly innover oss. Det siste vi så av det var innover dalen, så hørtes 3 eksplosjoner. Det ligger vel et sted der inne. Leste i avisen at Stryn var bombet. Den fredelige bygden, hva har vi vel gjort tyskerne at vi skal gjennomgå dette. Undrer meg om dere får se hva jeg skriver, mulig en gang kanskje.
17de mai. Ja i dag er det så visst ingen feststemning. Vi var forbudt å flagge av den tyske overkommando, men de trosser og flagger alle steder. 24de mai. Det er spennende å se når engelske jagere jakter på tyske fly. Jeg står og gaper opp i luften til halsen vil gå av. Akkurat som fuglene når de flyver etter hverandre. En dag var der 6 over Strielvdalen. De sloss på livet løst. Vet ikke om der lå igjen noen av dem. Alt vennes, så gjør dette med krigen og, man blir både hård og grusom, jeg fryder meg når et tysk fly blir skudt ned. De kom både ubudne og uvelkommen hit, men det ser ut som de får overtaket her også som alle andre steder de farer frem. 25te mai. I dag ble Sigerfjord bombet to ganger. Man er nu ikke sikker noen steds. Ingen mennesker ble skadet. Det ser ut for at det er om å gjøre å ødelegge så meget som mulig. I kveld igjen bombet de Sigerfjord med 8 bomber. De ødela en del hus, men ingen mennesker kom til ska- de merkelig nok. Det var et fælt brak, vi hørte det like til Blokken. Alle som kan komme derfra er rømt. Kristine og Else og guttene er her. De
skal ta både kua og sauene sine hit.
30te mai. Bodø ble lagt i grus forleden dag. 5000 flyktninger. Mange
skøyter herfra er gått og hentet dem og føre dem i sikkerhet.
147
   146   147   148   149   150