Page 146 - Blokken og Djupfjord
P. 146

  Kari Glads «pass» i krigsårene 1940 til 1945. Alle måtte kunne legitimere seg i disse årene, også når en kom med båt fra Djupfjord til Sortland. Våren 1945 ble Kari Glad stoppet på ekspedisjons- kaia på Sortland av en tysk vaktsol- dat, og spurt om pass. «Pass deg selv!» svarte hun, og gikk videre.
KARI SKRIVER TIL SINE DØTRE I USA
Kontakten mellom de som dro ut og de som ble igjen, ble formid- let med brev. Disse brevene er en kilde verdt et eget studium.
Utdrag fra brevene fra Kari Bertine Glad, gjerne bare kalt «ho Karen i Djupfjorden», skrevet våren, sommeren og høsten, krigsåret 1940, gir et sterkt vitnesbyrd om hvilken katastrofe som rammet landet vårt, og ikke minst vår egen landsdel Nord-Norge. Brevene forteller også om innbitt vilje til å holde ut til «vi vant vår rett» tilbake. Dagbokbrevene fra våren 1940 forteller også om at de uventa krigshendelsene, får fram harmen, hatet og ufølsomhe- ten mot fienden. Dette gjelder ikke bare mot de tyske angriperne, men i like sterk grad mot de mange tusen nordmenn som sviktet.
Karakteristisk for Kari Bertine Glads holdning under krigen kommer fram i et av hennes dagbokutsagn: «det er ikke råd for det, vi får bite i hop tenderne, ja skjære tender endatil».
I september skriver hun fra hyttegammen ved indre enden av Storvatnet:
«I dag har jeg det så velsignet fredelig opp i dalen, R og jeg. Han er ute og fisker og jeg har nettopp kokt kaffe og har det så varmt og godt». Hun har funnet freden og roen oppe i dalen. Plukker litt molte, og skriver brev som forteller om hverdagslivets praktiske vanskeligheter som okkupert. Ingen store utbrudd. Hun vet at brevene kan rammes av sensur, og det vil kunne få konse- kvenser om hun er uforsiktig med ordbruken.
Etter at søstrene Erna Pauline og Ragnhild Glad var gått bort, fikk Kåre Glad overlevert en del brev fra Ernas datter Martha. Hun ønsket at brevene skulle tilbake til Djupfjord. Brevene er for det meste skrevet av Kari Bertine Glad. Noen er skrevet av brø- drene Rolf og Kåre Glad, og flere av deres ektefeller, Borghild og Nikoline.
Ett av disse brevene er skrevet som en dagbok og begynner 9. april 1940. Brevet er tidligere publisert i en av Sortland Histo- rielags Årbøker, og vi her bare ta med noen utdrag.
TIL MINE DØTRE I U.S.A.
Vil forsøke å nedskrive hva som foregår i vårt land i disse dage da alle ting står på spill. I natt satte Engelske krigsskib miner langs Norges kyst for å hindre tyskerne og komme. Men i nat kl. 4 lurte Tyske flåte seg ind
og besatte de fleste kystbyer i Norge.
Oslo ble bombardert fra luften. Horten fra havet. Bergen ble bombar-
dert fra luften. Trondhjem er tatt. Bodø og. Narvik likedan. Flyktninger 145

   144   145   146   147   148