Page 147 - Blokken og Djupfjord
P. 147

fra alle steder strømmer omkring. Mange steder er panikk. Det kom så plutselig som lyn fra klar himmel. Mobilisering over hele landet, også Sverige mobiliserte i natt.
Vi sitter oppe og hører nyheten i radio om natten, i Straumen satt de i hele natt.
Hele landets byer er besatt av tyskerne. Det går forresten roligt, ingen modstand – hva makter vort lille, fattige Norge mod en slik overmakt. Hørte nu i radio at her står nu et slag utfor kysten her og hele den en- gelske flåte er på vei hit.
Alle Lofotfiskerne er sendt hjem. I dag er masse båter kommet, ikke R og K men de kommer vist snart. Mitt innerste ønske er at alle tyskere måtte ligget på havets bund. Fri og bevare mig for at dette kom for deres øre. Du er vel riktig tussel når du hører alt som foregår nu men det er ikke råd for det, vi får bite i hop tenderne, ja skjære tender endatil.
11te april. Har ikke hørt så mye på to dage. All forbindelse er telefon, kringkastingen er stoppet. Tyskerne har besatt alt. De er kommet til Lø- dingen og har besatt losstasjonen der. I dag hørte vi om heftige kamper mellom tyske og norske tropper ved Elverum og Eidsvold. De knuser snart Norge hvis ikke vi får hjelp.
I dag 13de har der vært harde kampe i Gratangen, vet ikke hvordan det har gått men der var kringkastet fra Tromsø efter sanitetssoldater. To gange har her gått flyalarm på Sortland, vi hører sirenen hit. Fem fly har kretset over Sortland og Sigerfjord. To gikk over her og skremte vettet av en jente som er hos oss. Hun holdt på å bære vand, heiv både bøttene og alt og rente inn stiv av redsel. Vi hører drønn av kanonade men vi vet ikke hvor det kommer fra. Tror det er i Vestfjorden. Hurtigrutebåtene følges av fly eller går i konvoi, alt er i opprør. Hvis vi overlever dette er det et under, men det nytter ikke tape hodet, vi må holde ut. Er lovet hjelp fra de allierte når det bare ikke kommer for sent. Hørte i kveld at man antok at her er 2000 forrædere i landet (nasister). 1500 finlendere er på tur hit, det er gutter som kan sloss, og mange svensker skal og være på tur. Alle frivillige.
14de april. Kanonaden vi hørte i går aftes var fra Narvik. Den tyske flå- ten ble helt ødelagt av norske og 6 engelske krigsskip. Tyskerne i Narvik flykter til fjells.
15de. I dag gikk et fly over her, straks efter hørtes tre drønn. Vi vet ikke hvor det var. Muligens i Lødingen ble bombet. Jeg hørte i morges melding fra den engelske flåte. Kapteinen ropte Vigra, at de hørte Vigra kalde Molde bombet. Det var på engelsk men jeg forstår såpas ennå. I går ble to tyske fly senket i Kvæfjord. Mannskapet rømte på land på Våtvold. Sortland skytterlag ble varskudd og øyeblikkelig gikk de over Langvasdalen til Våtvold og tok dem til fange.
17de april. Engelske tropper går inn over hele Norge. Det var kring- kastet fra England at vi måtte ta godt imot dem. Ja, hvem vil vel ikke ta godt imot våre befriere, de er ikke verd å kalles norske som ikke gjør det.
18de april. 3 store fly gikk over husene her i dag. Vi hørte brummet 146

   145   146   147   148   149