Page 150 - Blokken og Djupfjord
P. 150

 Rolf Glad i baugen på «Dag». Bildet er tatt under Lofotfiske i slutten av nittenførtitallet.
Forstår ikke at du ikke fikk ranunklerne til. I fjor sendte jeg røtter, både kvite og gule og en rot spirea. De måtte være ødelagt på turen. Men spirea går godt an å få til av frø. Jeg har en masse som er sådd av frø. Skal se om der blir modne frø i år og sende dem. Plant dem inne og forsøk, men du må sende meg frø av de Stokkrosene, de var praktfulle. Men her
modnes ikke frøene.
FISKEBÅTENE TIL
FAMILIEN GLAD I DJUPFJORD
Adolf Kristoffer Glad anskaffer listerbåten «Nornen» i 1901. I 1906 kjøper han dekksbåten «Urd». Om lag ti år senere eier han «Neptun». Båten er utstyrt med motor produsert på Bønes i Sort- land. Rolf Glad, født i 1900, bruker denne båten til Lofotfiske for
Risvær fram mot 1930-årene.
Båten blir også benyttet til heimsjøfiske og skyssbåt. En gang
skysset han Roald Amundsen på foredragsturne i Nord-Norge med «Neptun» fra Kvitnes til Sigerfjord.
Noen år senere blir en båt til anskaffet i Djupfjord, bygd og montert med motor i Blokken. Den får navnet «Ternen». Kåre Glad, født i 1910, er bruker av «Ternen».
Neste båtprosjekt er en gavlbåt på nærmere 40 fot med Avance motor. «Dag», N 101 SO. Nå er Rolf og Kåre gått sammen på eier- siden. Båten er egnet for sei- og sildefiske med landnot, og Adolf Kristoffer Glad selger sine nøter til sønnene. Hittil har han vært den som bestemte både som reder og notmann. Nå, når sønnene har giftet seg, begynner Adolf Kristoffer å overlate både gårds- og fiskeridrifta til sønnene. Gården blir delt, og to nye fjøs bygd. Et- ter krigen blir «Dag» betydelig ombygd av Torstein Glad og sønne- ne Christoffer og Bjørn på Nyland Båtbyggeri i Blokken.
Fram til 1950 drev Rolf og Kåre fiske med «Dag». I 1950 ble de begge engasjert som anleggsarbeidere ved utbyggingen av Djupfjordvassdraget. Både Rolf og Kåre fant seg godt til rette som anleggsarbeidere. Hele Djupfjordalen yrte av liv og virksomhet. Optimisme preget 1950-tallet. En ny etterlengtet tid var kommet, med arbeid og virksomhet som aldri var sett før. Drømmen om elektrisk lys som hadde ligget på vent siden 1920 ble nå realisert.
Da kraftanleggene stod ferdig etter seks-syv år, var de tradisjo- nelle fiskeriene kommet i en omstillingsfase. Perioden med sei- og sildefiske med landnot var mer eller mindre slutt. Torskefiske med båter som krevde større mannskap, gav ikke lenger lønnsom drift.
149

   148   149   150   151   152