Page 128 - Blokken og Djupfjord
P. 128

 Familien Jacobsen i Stokkvika. Foran sitter foreldrene Karoline og Rikard, bak står Kristine, Petter, Rønnaug, Aksel og Hjørdis. Bildet er trolig tatt i begynnelsen av 1930-årene.
RIKARD OG KAROLINE RYDDER SEG EN HEIM I STOKKVIKA
I 1902 gifter Rikard Magnus Jakobsen (1879–1944) seg med Ka- roline Andrea Birgitte Pettersen (1879–1966) fra Spjutvik. De før- ste årene bor de på Nordbakken i Djupfjord hos foreldrene hans. En eldre bror, Julian Emil Bernhard Jakobsen (1876–1965), gif- ter seg også dette året. Han gifter seg med Agathe Kristine Glad (1883–1933) fra Blokken. De bor trolig den første tida hos hennes foreldre, Christopher Jentoft Glad og Jonette Adofine Ellingsen.
I 1901 er brødrene Julian og Rikard blitt medeiere i en båt, «Nornen». Båten er av typen Listerbåt. Båten er på nærmere 40 fot med motor, men også seil. Denne typen fiskebåt erstatter den mer tungvinte fembøringen. De eier en fjerdepart hver. Den an- dre halvpart eies av deres slektning og nabo, Adolf Kristoffer Glad i Djupfjord.
127


   126   127   128   129   130