Page 127 - Blokken og Djupfjord
P. 127

  Det fjerde barnet får navnet Edla Margrethe (f. 1908). Hun ble gift på Andøya.
Petra Andrea Pedersen (1911–1970) er femte barnet til Emma og Edvard Pedersen. Hun blir tidlig aktiv i U.L. Dalheim og er senere med i Helselaget. I 1931 gifter hun seg med Meyer Haldor Johan Sneistrand (1894–1937) fra Lødingen Vestbygd. De flytter til Hamarøy. Etter seks år dør Meyer Sneistrand, og Petra sitter igjen med to gutter, Rolf (1931–1948) og Terje Idar (1935–2004). Petra vender nå tilbake til Blokken. Hun bosetter seg først i barn- domsheimen. Så flytter hun til Solbakken Østre, som blir til leie etter at Rolf Isaksen med familie flytter til Glomfjord. Etter noen år ble Petra samboer med stuert Erling Kristian Hagbart Knud- sen (1902–1973) fra Bjarkøy. Sammen bygde de eget hus, brnr. 60 Myrlund på 1950-tallet. Petra og Erling fikk en sønn i 1951 som fikk navnet Rolf Erling.
Emma og Edvard Pedersen fikk fire barn til. Dagmar i 1913. Hun blir gift med Karl Harry Hansen Stave. De bosetter seg i Andøy. Frits Norman (1916–1935), Karl Peder (1918–1962) flytter til Oslo. Niende barnet er ei jente som får navnet Svanhild (1921– 2004). Hun bosetter seg i Bergen.
Terje Sneistrand – elev ved sjøguttesko- len i Blokken på 1950-tallet.
I Bladet Vesterålen, november 1958 stod følgende notis: Blokkengutt, 23 år og skipper på eget fartøy. Blokken har sannsynligvis fått distriktets yngste skipper på egen båt. Det er den 23 år gamle Terje Sneistrand som nylig har kjøpt inn en 62 fots båt fra Lødingen. M/K «Langos», som er utstyrt med 100 HK maskin. Foto: ukjent. Bildet er utlånt av John Einar Dalelv, Blokken/ Bodø.
126

   125   126   127   128   129