Page 129 - Blokken og Djupfjord
P. 129

 Båtregnskapet viser at de fisket godt det første året. De kjøper båten i januar og skal i løpet av samme år betale 1250,- kroner for båten. De har lånt 800 kroner i Sortland Sparebank. Resterende 300 kroner er betalt med båtlotten den 10. juli, og 28. september samme år får selgeren, Lyder Andersen, 150 kroner og renter med kroner 2,63. Den 1. juni får Sortland Sparebank første avdrag på lånet med kr. 75,-. Fisket har foregått i Lofoten og Finnmark, men også med seinot i nærområdene.
I 1906 blir partsrederiet oppløst. «Nornen» blir solgt, og ut- byttet delt mellom parthaverne. Julian reiser til USA samme året. Det har vært en vanskelig tid for Julian og Agathe Kristine i Blok- ken. De har fått to barn, Laura i 1903 og Adele i 1904. Begge dør det samme året de er født. Om dette har hatt innvirkning på at de emigrerer, er vanskelig å si. Men kanskje ble behovet for å komme seg bort og prøve noe nytt, ekstra stort nå. De får senere tre barn i USA.
I 1910 fikk Rikard og Karoline Jakobsen fradelt en gårdpart i Stokkvika. I løpet av noen år har de bygd seg opp et småbruk der
Gamle-Møysalen N350 av Blokken med flagget til topps.
128


   127   128   129   130   131