Page 130 - Blokken og Djupfjord
P. 130

det før var utmark. Hus og fjøs ble bygd og eng og åker dyrket fram. Men viktigste åkeren var havet. Rikard ble regnet som en driftig fisker, notbas og høvedsmann.
I 1919 kjøpte Rikard Jakobsen en femti fots motorkutter, - bygd på Rognan. Båten fikk navnet «Møysalen» etter det høyeste fjellet i Vesterålen. M/K «Møysalen» N 34 SO, ble båten der mange ung- dommer i Blokken og Djupfjord erfarte sine første Lofotsesonger.
Rikard og Karoline Jakobsen fikk seks barn. Den først, født i 1903, fikk navnet Petter Karolius. Petter levde sine tidlige barneår på Nordbakken i Djupfjord. Nå var han flyttet til Stokkvika, men han besøkte ofte besteforeldrene i Djupfjord. En dag vinteren 1912 var han på vei til Djupfjord. Han hadde tatt med skøyter, selv om isen ikke ble regnet for trygg. Ved Mellomkjønna var det den gangen et lite dike som kaltes Svartdiket. Her var det nok fristen- de å forsøke skøytene. Men så gikk det så galt, så galt. Petter gikk gjennom isen og druknet.
Svartdiket ble etter dette drenert, og vi barn ble alltid minnet på skjebnen til Petter hver senhøst når isen fristet på småkjønnene mellom Djupfjord og Blokken. Veien går i dag over der Svartdiket lå.
Besteforeldrene til Petter mister samme året sin yngste sønn, Peder Jentoft (1890–1912) i tuberkulose. Jakob Jakobsen og Kristi- anna Amalie Ellingsen flytter til Narvik der de hadde to gifte dø- tre. Ingen ble igjen på Nordbakken. Husene demontert og solgt, og det skal gå 26 år før ny familie bosetter seg på Nordbakken.
Rikard og Karoline får seks barn. Det andre i rekken får nav- net Hjørdis Kristine, født i 1905 og Aksel Jonas i 1908. 1910 blir Rønnaug Carlotte til verden. En gutt til kom i 1912. Han fikk nav- net Petter, oppkalt etter den førstefødte som døde så tragisk. En jente ble den siste i rekken av barn, Kristine Karnotte (1917–2002).
Kristine Jakobsen giftet seg i 1941 med Ronald Theodor Nymo- en. De bosatte seg fast på Myre i Øksnes. Ronald var bakermester, og familien drev i mange år bakeri, først på Sortland, og så på Myre.
Hjørdis, Aksel, Rønnaug og Petter stifter familier og bygger seg hus og heim i Blokken.
HJØRDIS JAKOBSEN OG EDVIN WIIK
Hjørdis Kristine Jakobsen gifter seg i 1933 med Edvin Gerhard Wiik (1910–1972).
Edvin var håndverker, og ble kjent som en dyktig skipshånd- verkerne ved Blokken Skipsverft. Han gjorde også finsnekring av
129   128   129   130   131   132