Page 126 - Blokken og Djupfjord
P. 126

  Signe Pedersen med Ruth, og i vogna Karl Glad. Signe var hushjelp hos fa- milien Nordahl i 20 år. Etter tiden hos Hjørdis Glad Nordahl og K. Nordahl på Sortland, reiste Signe Pedersen først til Hammerfest og siden til Tromsø.
Petra Sneistrand med yngstegutten Rolf Erling på besøk hos sin søster Astrid Kristine på Vik i Sortland.
Konfirmasjonsbilde av Rolf Sneistrand.
 Andreassen fra Vik. Etter at Tora kom til Straumen i 1910, var det ingen bjørneplage i Djupfjordfjellene lenger.
Edvard Pedersen var av bjørnejegerslekt. Faren, Peder Peder- sen (1831–1918), Djupvik, var kjent som bjørnejeger i vårt område. Emma Julie og Edvard Enevold Pedersen fikk 9 barn. Signe ble
født i 1903.
Astrid Kristine (1904–1984) ble gift i 1934 med Andreas M.
Ludviksen, Vik i Sortland.
Sverre (1906–1975). Sverre Pedersen var fisker og skips-tøm-
mermann. Han arbeidet på Blokken skipsverft, også ved skipsverft i Svolvær. I unge år var han med på banklinefiske i fjernefarvann. Han overtar småbruket etter foreldrene.
125
   124   125   126   127   128