Page 125 - Blokken og Djupfjord
P. 125

 FAMILIEN EDVARD PEDERSEN PÅ «RABBEN»
Edvard Enevold Pedersen (1872–1947) fra Djupvika giftet seg i 1903 med Emma Julie Nilsen fra Straumen. Edvard hadde vært en tur i USA rundt 1900, men fant seg ikke til rette der. Da han kom heim fikk han kjøpt et jordstykke mellom Bukta og Nygård. Her dyrket han opp jord til et lite småbruk. Edvard var ellers en aktiv fisker som var mannskap på forskjellige båter. Han drev heimsjø- fiske med egen båt, og naust fikk han også bygd.
Edvard Pedersen er også kjent som bjørnejeger. De siste bjørn som er skutt i vårt område var han med på å få av dage. Bjørnepla- gen var stor rundt århundreskiftet. Sauene måtte flyttes over til Langøya for sommerbeite der. Ei binne med to halvvoksne unger var observert i Strielvdalen, og Edvard Pedersen, Rikard Jakobsen og Johan Strøm var de som fikk skutt det siste av bjørn i vår nær- het. Dette hendte en gang mellom 1905 og 1910.
Johan Edvardsen Strøm var i grunnen dobbelt heldig. Bjørnen ble så plagsom at folket i Straumen måtte sette sauene til som- merbeite i Vikmarka. Slik gikk det til at han fant Tora Margrethe
Emma Julie Pedersen med familie og venner. Hun står i midtre rekke som nummer fire fra venstre.
124

   123   124   125   126   127