Page 124 - Blokken og Djupfjord
P. 124

Skyssbåten «Teddy» fortøyd på Sort- land. Det ble fortalt at da Torodd Bakken skulle «gå for presten», bodde han om bord i «Teddy» sammen med Kåre Fredrik Glad fra Djupfjord. De ble begge konfirmert i 1925. Kåre Fred- rik Glad var født i 1910, og trolig mer båtvant enn Torodd Bakken.
 Han ble ordinert som prest på Sortland i 1939 og var lærer og hjelpeprest i Sortland 1939–43. Deretter prest i Hadsel til 1945. Så sjømannsprest i 12 år: Rotterdam 1946–47, North Shields 1947–53, Buenos Aires 1953–58. Deretter prest og senere prost i Vesterålen fra 1958 til 1979. Tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull i 1979.
I 1926 får Regine og Hilmar Bakken ei datter som får navnet Bodil Regine (f. 1926). Hun gifter seg med Gunnar Løken og bo- setter seg i Svolvær.
123   122   123   124   125   126