Page 123 - Blokken og Djupfjord
P. 123

Hilmar Bakken fra Trondarnes og Regine Skjegstad fra Blokken...
  FAMILIEN BAKKEN PÅ «SOLBAKKEN»
I 1904 blir en datter til av barna til Karen Glad og Nils Pedersen på «Dalsbøe» gift. Anna hadde like før giftet seg med Sigurd Sjur- sen fra Trondenes. Nå var det Regine Barbara (1885–1970) sin tur. Også hun gifter seg med en fra Trondenes. Han heter Hilmar Bernhard Bakken (1879–1953).
Hilmar Bakken var utdannet lærer og kom til Blokken i 1903. I 1907 fikk paret fraskilt to jordstykker sør for skipsverftet. Hus, fjøs og stabbur ble bygd. Hilmar Bakken var i tillegg til lærer, forret- ningsfører og kasserer for skipsverftet i Blokken fra 1909 til 1926.
Han fikk også bygd seg egen skyssbåt som fikk navnet «Teddy»
Regine og Hilmar Bakken fikk fire barn: Sverre (f. 1905). Sver- re Bakken var sjøoffiser og giftet seg med Gudrun Eide (f. 1909) fra Levanger. De fikk to barn. Jon Sverre (f. 1940) og Odd Hilmar (f. 1942). Foreldrene døde tidlig, og John Sverre og Odd Hilmar vokste opp i Blokken hos besteforeldrene.
Regine og Hilmar Bakkens andre barn var ei jente som fikk navnet Haldis (1906–1995). I 1939 gifter hun seg med lærer Ivar Værholm. De bosetter seg på Holand i Sortland, der Ivar Værholm er lærer. Neste sønn som vokser opp på «Solbakken» får navnet Torodd (1911–1999).
Torodd Bakken blir så vidt vi vet den første fra Blokken med embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Han giftet seg med Karen Fagerhaug fra Sortland i 1941.
122


   121   122   123   124   125