Page 115 - Blokken og Djupfjord
P. 115

Ruth Margrethe (1906–1969) ble jente nummer to på Nygård. Hun var den som måtte gå inn i mors sted etter at mora døde bare 45 år gammel. Igjen satt Haakon med fem mindreårige barn.
Ruth Margrethe Glad giftet seg med Otto Ingemann Olsen i 1933. I 1942 bosatte de seg på Blokkneset, hvor de ryddet seg et jordstykke, og satte opp bolig. Veiløst og uten elektrisitet ble det ingen lett oppgave å starte opp i utmarka, men tida tilsa at bare pågangsmot og hardt arbeid førte fram. Otto arbeidet som skip- stømmermann på Skipsverftet, og da eiendommen «Berg» ble til salgs i Blokken, flyttet de dit midt på 1950-tallet.
Etter at Ruth og Otto gikk bort overtok Åge Olsen stedet, og flyttet dit, der han bodde til sin død. Åge var en dyktig fotograf, og etterlot seg en stor samling fotografier, både fra Svalbard og også lokalt i fra Vesterålen. Yngste sønn, Tom har nå overtatt Berg og bor der.
Otto Olsen var kjent som en dyktig fjellmann under saueleitin- ga hver høst. Mang en forvillet sauflokk ble funnet og ført trygt ned fra fjelltoppene av Otto. Han var ellers kjent for sine evner som revytekstforfatter. Mange dikt og viser som ble framført på U. L. Dalheim, var skrevet av Otto Ingemann Olsen. Ruth Margrethe Glad og Otto Ingemann Olsen fikk tre barn: Åge Anton (f. 1934). Elin Glad (f. 1940). Ottar Rudolf (f. 1949).
Den tredje jenta fikk navnet Eva Petrine (1909–1999) Hun gif- tet med Eivind Nelson Wadel, og flyttet til Alsvåg.
114
En søndagstur til dalen for å melke. Haakon Glad hadde sommerfjøs og hyt- te på Øra i Nerdalen. Foto fra 1935. De som er med i båten er fra venstre: Ruth Glad Olsen, Astrid Pedersen, Sverre Pedersen, Reidun Isaksen, Otto Olsen, Karl Pedersen, Svanhild Pedersen med Åge Olsen på fanget.
    113   114   115   116   117