Page 117 - Blokken og Djupfjord
P. 117

navnet Martha Helene (1917–2016). I 1939 ble Martha Helene Glad gift med Kristian Pettersen fra Brokløys.
De bodde den første tida i Indre Brokløys, men kjøpte på 1950-tallet huset etter Anna Nilsen i Blokken. Kristian var fisker hele sitt yrkesliv.
Martha og Kristian adopterte to barn: Kirsten Margaret (f. 1947) og Sonja (f. 1956).
Så kom til slutt en gutt. Han fikk navn etter Haakon Glads tipp- oldefar, Pavel (Pål) Munch Glad fra Nesna på Helgeland. Han som brøt tradisjonen og ikke ble prest, men handelsborger på Gåsvær.
Paal Munch Glad (f. 1917) ble den som fikk skjøtet på bnr. 33 «Nygård». Det virker som «Nygård» ikke noen gang var i Haakon Glads eie. Eiendommen blir fradelt fra bnr 5 «Fagerbakken» først da Torstein Glad overtar gården sammen med søstera Hildegard, i 1923. Pål Munch Glad var en av ungdommene fra Blokken som fant veien til Sverige under andre verdenskrig. Han tok seg over ved Hellemobotn i Tysfjord sammen med bror til Sandrup Jensen. Pål ønsket ikke å gå uvirksom når fiender okkuperte fedrelandet. Det var i hans ungdoms beste tid, han var ung og fri, og ville ikke vente på at andre skulle ofre liv og helse for det fedrelandet som var hans.
Pål var våpenkjent, og tok med pistol om de skulle møte pro- blemer underveis mot svenskegrensen. De hadde ikke grenselos,
116
Pål Munch Glad og Frank Olsen på tur til hytta på Tortenbakkan i Inner- dalen. De har hunden til Åge Olsen med i båten. Stedsnavnet er i sin tid gitt stedet på grunn av at her vokser Turtblomster.
 


   115   116   117   118   119