Page 114 - Blokken og Djupfjord
P. 114

 De sju barna til Haakon og Eline Glad på rad og rekke. Fra venstre: Paal, Martha, Lydia, Theodora, Eva, Ruth og Ester.
FAMILIEN HAAKON GLAD PÅ NYGÅRD
Haakon Kristoffer Andreas Glad (1875–1952), var eldste sønn av Christopher Jentoft Glad og Jonette Adolfine Ellingsen på brnr. 5, «Fagerbakken». Den yngste i barneflokken, Torstein, var 23 år yngre enn Haakon. Det ble derfor naturlig at Haakon ryddet seg en ny gård på gårdparten til faren, da han som 25-åring stiftet familie.
I 1900 giftet Haakon Glad seg med Eline Alvilde Dorthea John- sen (1878–1923) fra Straumfjordvika. De fikk syv barn, seks jenter og en gutt. Haakon Glad var tømmermann og skipshandverker ved Skipsverftet i Blokken. I yngre år ble dette kombinert med fiske. Han var en tur i USA året etter bryllupet, men kom tilbake til Blokken etter tre-fire år.
Seks jenter vokste opp på «Nygård». Den første ble født i 1901 og fikk navnet Ester Pauline (1901–1979). Ester giftet seg med Gustav A. Antonsen fra Djupvik i 1925. De bosetter seg på Nygård og bygger seg en heim der. De får fire barn: Haldis Eline (1925– 2005). Gerd Oliva Glad (1932–1934). Turid Gerd (1934–1943). Ragnhild (f. 1945).
113

   112   113   114   115   116