Page 116 - Blokken og Djupfjord
P. 116

  Dette huset på Blokkneset ble bygd i 1942. Ruth Glad og Otto Olsen had- de ku og noen sauer mens de bodde på Blokkneset. Fjøsen var en hvelvet not- båt som var ilt med torv utvendig. De hadde det tungvint på mange måter. De torvet i Kollvika, og når de skulle få torvet heim måtte de bringe torvet til sjøen og i båt og ro til Blokkneset og bære torvet opp til huset. Mangelen på på oppdyrket innmark gjorde at de måt- te høste grasfor i Innerdalen. Høyet ble hesjet der inne og brakt heim i båt tre ganger før tørrhøyet var kommet heim til Blokkneset. Når Otto var på Lofotfis- ke, satt Ruth igjen med to unger.
Det var dårlig med vann om vinte- ren på Blokkneset og hun måtte derfor vaske klær i Juvikelva eller i Blokken. Fra høyre: Otto Olsen og broren Bjarne Olsen.
Hytta på Tortenbakkan. Foto: Åge Olsen.
Fjerde barnet ble døpt Theodora Karoline (1912–1994). I 1936 gif- tet Theodora Karoline Glad seg med Paul Andreas Olai Melbøe. Paul var født i Bjørnskinn. Hans far døde tidlig, og Paul ble opp- fostra hos Petra og Andreas Glad i Blokken.
Den første tida bodde de på Nygård, i barndomshjemmet til Theodora. Senere kjøpte de tomt og bygde hus tidlig på 1950-tal- let. Stedet ble kalt «Nordgård» og ligger ovenfor «Asphaug». The- odora og Paul fikk fem farn:
I 1938 blei Roger født. Svein Andreas Glad ble født i 1941. Har- ry Paul ble født i 1944. Finn Gunnar ble født i 1948, og i 1952 fikk de ei jente som fikk navnet Tove Helen.
Paul Melbøe var for det meste beskjeftiget ved Skipsverftet i Blokken. Han var også i perioder sjømann. Etter at Paul Melbøe døde i 1982, flyttet Theodora til Ullensaker, der ett av hennes barn hadde bosatt seg.
Femte barnet til Eline og Haakon Glad fikk navnet Lydia (1915–2007). I 1939 giftet Lydia Glad seg med Sandrup Emil Jen- sen (1912–1971) fra Tysfjord. Tre barn vokste opp hos dem. Det var Gerd, Tor (1942–1984) og Berit.
De bodde i likhet med Theodora og Paul, den første tida i barndomsheimen til Lydia på «Nygård». Senere bygde de seg hus like ved. Sandrup Jensen arbeidet ved Skipsverftet i Blokken. I perioder var han sjømann.
Den sistefødte av jentene til Haakon og Eline på «Nygård» fikk 115

   114   115   116   117   118