Page 113 - Blokken og Djupfjord
P. 113

Man skulle tro at hans beste år var gått hen, at han skulde begynne å bli gammel og grå, men nei, like rask og rørig, ung og lett til sinns, alltid den samme glade, uforbederlige optimist. Måtte han bare ha enno mange gode år igjen.
Asphaug er nok ikke uenig med Børnson når han sier: Løft ditt hode du raske gutt, om et håp eller to blir brutt, blinker et nytt i ditt øye, straks det får glans av det høye, o.s.v.
Jeg gratulerer hjerteligst og er nok ikke den eneste som ønsker deg til lykke på åremålsdagen.
Kamerat
I 1961 dør Laura etter å ha vært sengeliggende i over 20 år. Gustav Asphaug var ikke bare en mann med talegaver, han var også en begavet skribent. Takkeordene som han offentliggjør i «Vesterål- en», forteller om en person som er i stand til å uttrykke takknem- melighet. Takknemmelighet mot venner og naboer, likeså for den smule hjelp som det offentlige hadde vært i stand til å yte.
Hjertelig takk til alle som, i disse 21 år min kjære hustru har ligget til sengs og ikke stått på sine bein, har hjulpet oss. Hun var 100 prosent in- valid, men de mange vennlige ord hjalp godt på humøret. Så vi er omgitt av bare venner og gode naboer, og jeg vil med dette få nytte høvet til å takke hver især av dere.
Spesiell takk til Teodora Melbøe og Edla Wik, som daglig har stellet Laura i mange år, likeså en spesiell takk til Blokken Helselag som alltid husket på Laura. Hjertelig takk. Jeg vil også takke Sortland formannskap for den hjelp til hjemmepleie som jeg fikk. Takk til Stokmarknes syke- hus, til leger og til sykesøstre for den gode pleie hun fikk på sykehuset i de siste fem ukene av sitt liv. Takk til slekt og venner for det vell av blomster og kranser til hennes båre, og til dere som hadde anledning å følge henne til hennessiste hvilested. Takk til prost Svendsen for den vakre talen i kirken ved hennes båre og for alle dine besøk i hjemmet vårt i alle disse årene.
Jeg vet ikke annen måte å bringe dere alle, på min og min kjære avdø- de hustrus vegne, en hjertelig takk.
Gustav Asphaug
Gustav Asphaug på trappa med mat til kattene.
Atle Paulsen eier i dag «Asphaugen». Han og Synnøve har omskapt småbru- ket ved Asphaugen til en velstelt fritids- eiendom.
  112   111   112   113   114   115