Page 112 - Blokken og Djupfjord
P. 112

liste. Blokken fikk to representanter inn; den andre var H. S. Bak- ken på Borgerpartiets liste. I perioden 1937–1940 satt Gustav i både Herredsstyret og Skolestyret. Begge disse trakk seg ved ok- kupasjonen i 1940.
Gustav Karl Marius P. Asphaug gifter seg i 1905 med Laura Sofie Iversen fra Bø. De får fire barn. Dagny (1905–1998). Nemi- ne (1909–2001), Eida Sofie (1912–1994) og Petter Laurits (1917– 2008).
Laua fikk leddgikt, og de siste 20 årene av sitt liv lå hun til sengs i stua på Asphaugen. Hun døde i 1961. Da Gustav ble syk og trengte pleie var det ikke plass til han på alders- eller sykehjem på Sortland. Etter ei kort tid på Natland hos Nemina og Arne, ble han innlagt på Kabelvåg Aldershjem. Der døde han i 1964.
I Bladet Vesterålen finner vi den 29. september 1943 noen ord i forbindelse med Gustav Asphaugs 60-årsdag den 3. oktober. Vi finner det interessant å ta med disse ordene som beskriver Gustav Asphaugs liv av en som tydelig kjenner han godt.
Gustav Asphaug, Blokken, fyller 60 år den 3. oktober. Det er ikke man- ge som har tenkt seg at Asphaug er kommet så langt opp i årene, bare ungdommen som det synes han er enno. Men årene går fort. Han har alt fulgt livets vandring over middagshøyden, og mangt har han nok opp- levet disse årene.
Alt som12 års gutt rodde han sitt første Lofotfiske og siden deltatt i dette fiske alle år unntatt et par år han var sørafor på storsildfiske. På vårfiske i Finnmark var han med i 27 år og dessuten har han deltatt i de fleste sildefiskerier.
Organisasjonsmann har han vært i 30 år, og når vi vet at han snart har drevet fiske i 50 år, så er det vel ikke å undres over at han alt fra fiskar- organisasjonens start her i Sortland var med og framleis står midt oppe i organisasjonsarbeidet, levende interessert som alltid.
Like pliktoppfyllende som han har drevet sitt yrke, like tro og pågå- ende har han vært når det gjaldt å bære fram fiskernes sak. Hans store tanke har jo alltid vært å føre fiskerne fram gjennom organisasjonen til en selvstendig, økonomisk frigjort og opplyst arbeiderklasse, og denne tanken får en vel snart se en løsning på.
Også kommunale gjøremål har han hatt. Således vært med i både her- redsstyre og skolestyre gjennom mange år, vært med i nemnder og ko- miteer m.v., og når Asphaug ble utpekt til et verv var han ikke den som skulket unna, han tok det som en selvfølgelig plikt å møte hvordan enn forholdene var. Ikke alltid var kommunikasjonene de beste, men det var så greit med det, han tok bare kjeksen sin og seilte over fjorden, så når de andre møtte var det like sikkert at Asphaug møtte.
111

   110   111   112   113   114