Page 110 - Blokken og Djupfjord
P. 110

 Ekteparet Julie Glad og Kristian Kris- tiansen. Blokken skole i bakgrunnen slik den opprinnelig var bygget.
Kristian og Knut arbeidet begge som skipstømrere ved Blok- ken Skipsverft. Når fiskeflåten var opptatt med vinterfiske, ble ofte arbeiderne arbeidsledige en tid. Da kunne Kristian og Knut ta seg til Finnmark med «Hera». Vårtorske-fisket kunne gi godt resultat. De hadde med andre ord flere bein å stå på når det gjaldt utkomme. Arbeidsomme og uredde på havet var de begge.
Kristian og Julie fikk tre barn i tillegg til Knut. Margot Johan- ne Kristofa (1922–1996), Villard Glad (1929–1997) og Gjermund (f. 1937). Alle barna, unntatt Gjermund, stiftet familie og bosatte seg oppe på Øvergård. Gjermund flyttet til Nord-Trønderlag.
109   108   109   110   111   112