Page 109 - Blokken og Djupfjord
P. 109

  til Lødingen dit foreldrene tidligere hadde flyttet. I 1936 kjøpte Ragnar en førti fots skøyte «Irma». Broren Otto driftet båten en tid etter at Ragnar døde. Båten ble så kjøpt av Gustav Antonsen.
Marie Kristiansen levde som enke sammen med datter og sviger- sønn. Etter hvert overtok Reidun og Asbjørn Isaksen «Fagerlund».
KRISTIAN KRISTIANSEN
OG JULIE GLAD PÅ «ØVERGÅRD»
Kristian Ingolf Kristiansen (1893–1974) var åttende barnet til Christian og Inger i Risskaret. I 1917 giftet han seg med Julie Kristine Glad, datter av Jonette og Christoffer Jentoft Glad. De fikk i 1923 fradelt Risskaret som egen gårdpart med br.nr. 23 «Øvergård».
Kristian kom tidlig i arbeid, både som skipstømmermann på Skipsverftet, og som fisker. I 1926 bygde han sammen med svo- gerne Haakon og Torstein Glad motorskøyta «Hera» på 26 fot. Denne båten brukte Kristian fram til etter krigen.
Eldste sønnen til Kristian og Julie, Knut (1918–1998) ble i 1943 gift med Judith Marie Ribe fra Våtvoll.
Far og sønn gikk nå sammen til anskaffelse av en større båt. Bå- ten bygde de opp selv, og en fornyet «Hera» fikk fortøyningsplass i Skarvklubben.
Georg Ludvig Edvard Kristiansen.
Fiskekutteren «IRMA» N 31 SO av Blokken.
108
   107   108   109   110   111