Page 108 - Blokken og Djupfjord
P. 108

Georg stiftet ikke egen familie. Han tok seg av mora Inger fram til hennes død i 1944. Han tok seg også av sin nevø Leander Jo- hansen under hans oppvekst. Georg Kristiansen var soldat i 1905. Han stod klar for å møte svenskene om unionsoppløsningen med Sverige i 1905 hadde endt med krig.
RAGNAR KRISTOFFER KRISTIANSEN OG MARIE PETTERSEN PÅ «FAGERLUND»
Ragnar Kristoffer (1891–1943) er ni år yngre enn Georg. Han gif- ter seg i 1914 med Marie Pettersen (1892–1976) fra Hennes. De får ei datter i 1915 som får navnet Reidun Margot (1915–2017). Reid- un giftet seg i 1936 med Asbjørn Isaksen (1915–1987) fra Blokken. De får sønnen Oddvar i 1937.
Ragnar Kristiansen dør, i likhet med sin far, av kreft. Følgende utdrag av minneord over Ragnar Kristiansen i «Vesterålen» den 29. juni 1943, forteller om en velaktet person:
Ragnar ble tidlig farløs, han hadde mange søsken som var yngre enn ham, og måtte tidlig være med å holde heimen sammen.
Etter endt skolegang begynte han som smedlærling ved Blokken ak- tieverft, hvor han arbeidet en tid. Men det var med han som med all annen fiskerungdom, havet drog, og Ragnar ble en dugende fisker og en dyktig sjømann, en av de sjeldne.
Foruten å ha deltatt i de vanlige sesongfiskerier har han i årrekker drevet bankfiske, var med på håkjerringfiske, og i fraktfart på kysten, således hos rederiet Forså i Rørvik i to år og hos andre.
Han var alltid avholdt blant kameratene. Han har drevet båter for andre til han for noen år siden kjøpte sin egen båt.
Ragnar var en mann av få ord, men en handlingens mann, som en kunne sette sin lit til når det røynte på. Vi som har rodd med ham har erfart dette mange ganger i storm og mørke.
Foruten alt dette var han en hjertegod nabo og kamerat, hadde en gjestfri heim hvor ingen gikk tørst eller sulten fra, og han hadde hjerte- lag for alle som hadde det vondt.
Vi glemmer aldri denne hjertens gode vennen og lyser fred over ditt kjære minne.
G.P.A.
Marie og Ragnar Kristoffer Kristiansen bygde seg en heim med hus og fjøs, sør i Bukta inne ved Sørhamna. De kalte eiendommen «Fagerlund». I tillegg til dattera Reidun, fostra de opp en søster- sønn av Marie, Harry Kristiansen (1918–1993). De hadde også en tid Maries brorsønn, Gunvald Johan Pettersen hos seg. Han flyttet
107

   106   107   108   109   110