Page 107 - Blokken og Djupfjord
P. 107

Karoline og Martinus Mikkelsen får ti barn. To av disse barna, sønnene Kristian og Petter, blir stamfedre for to kjente slekter i Blokken. Det er familiene Kristiansen og familien Asphaug.
Christian Mikkelborg Martinussen ble født på Kjerringnes i 1851. Han ble oppfostret hos familien Maria Johnsen (1800–1865) og Jacob Hass Glad (ca. 1796–1867). Jakob var jekte-styrmann og bror til Christopher M. Glad (1793–1873) i Blokken.
Hvorfor Christian får familienavnet Mikkelborg som mel- lomnavn (opprinnelig skrevet Mechlenborg), er noe vanskelig å forstå. Kanskje det var en oppkalling etter Maria og Jacob Hass Glads eldste sønn, Hans Karolius Mikkelborg Glad (1822–1850), som døde året før Christian Mikkelborg Martinussen er født. Det er ikke uvanlig på denne tida at en på dette viset ærer venner og kjente som er gått bort.
I 1854 gifter yngste barnet til Maria og Jacob Glad, Jakobina Maria seg med søskenbarnet Christen Ellingsen Glad. Christen og Jakobine blir eiere av bruksnr. 1, Fagerheim. Det er på deres gårdpart, Nordjorda, at Martinus Mikkelsen får etablert seg på husmannsplassen «Myra». Martinus og Karoline levde resten av livet sitt der.
CHRISTIAN MIKKELBORG MARTINUSSEN OG INGER JOHANNE PEDERSEN FESTER EN PLASS I RISSKARET
Inger Johanne og Christian Martinussen giftet seg i 1881. Oppe i Risskaret kommer det nå opp hus og fjøs.
Økonomien var nok for dem som for alle andre i denne tida, avhengig av om fisket slo til. De levde i naturalhusholdningens tid hvor alt av fortjeneste var avhengig av om fiskeriene gav utbytte. Jordbruk var stort sett bare til egen families matforbruk.
Det blir mange barnefødsler i Risskaret. Tretten barn, hvor- av ni vokser opp. Den førstefødte får navnet Amanda Petrine (f. 1881). Hun flytter til Sørfold i 1900.
GEORG KRISTIANSEN
Georg Ludvig Edvard (1882–1960) er barn nr. 2. Han blir i barn- domshjemmet helt til han som gammel flytter til søstera, Olea
Marie (1900–1983), gift med Martin Olufsen.
Georg er 27 år da mora Inger blir enke. Han og brødrene Rag-
nar, Kristian og Karl Ingolf blir til stor hjelp for at den store fami- lien kan klare seg.
106

   105   106   107   108   109