Page 106 - Blokken og Djupfjord
P. 106

SLEKTA ETTER MIKKEL PAULSEN OG INGEBORG MARIA JAKOBSDATTER
Christian Mikkelborg Martinussen (1851–1909) og Inger Johanne Pedersen (1861–1944) fra Djupvik, giftet seg i 1881.
Christian var etterkommer av en slekt som hadde tilknytning til Blokken. Hans besteforeldre var Mikkel Paulsen (1781–1827) født på gården Ytre Straumfjord, og Ingeborg Maria Jakobsdatter (1784–1862) fra gården Bygd i Sortland.
De giftet seg i 1810 og bodde forskjellige steder, blant annet på Kjerringnes. I 1825 fikk de festet en plass på gården Blokken. Vi vet ikke sikkert hvor de bodde, men stedet kan sannsynlig være Straumneset eller Skjåneset i Djupfjord. Et annet par som bor samtidig i Djupfjord er Nils Pedersen (1778–1827) og kona Anna Nilsdatter (ca.1784–1841).
De er mannskap på båten til Jon Jonsen (ca. 1772–1827). Jon Jonsen eier på denne tiden en del av gården Blokken. En tragisk hendelse skjer i 1827. Da omkommer Mikkel Paulsen, Nils Peder- sen og høvedsmann Jon Jonsen. De forliser like etter jul utenfor Blokkneset. De klarer å komme seg i land, men fryser i hjel på vei til Blokken.
Enka etter Mikkel Paulsen, Ingeborg Maria Jakobsdatter fra Bygd, sitter igjen med tre barn. Ida Mari er 11 år. Hun er født i 1816. I Djupfjord har paret fått to barn til, det er Ingeborg Me- caline (f. 1822) og Martinus (f. 1826). Hun setter bort barna til Riddarset, Kjerringnes og Sandstrand.
Martinus Mikkelsen (1826–1900) vokser opp på Kjerringnes hos Isach Stephansen og Karen Martha Eilertsen. Isach overtar lensmansstillingen i Sortland i 1833, og i 1834 får han lensmanns- gård på Kjerringnes; idet han overtar gårdparten etter Marie og Jakob Glad som nå flytter til Blokken.
Martinus Mikkelsen gifter seg i 1850 med Karoline Kristens- dtr. fra Vottestad i Øksnes. De bosetter seg først på Kjerringnes, men 1 1865 er Martinus tilbake i Blokken som «innerst og fisker». Han leier husrom hos Peter Glad. Karoline er budeie på gården, og Martinus er mannskap på en av bygdas fiskebåter.
I folketellinga for 1875 er Martinus og Karoline blitt husmanns- folk med jord i Blokken. Familien bor på plassen «Brændstens- myr», eller «Myra», som folk vanligvis sa. De har nå fått seg eget hus, og fjøs med to kyr og fire sauer.
105

   104   105   106   107   108