Page 282 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 282

 16 JUBILEUM
Torsdag 30. desember 2021 Bladet Vesterålen
 I september fylte Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
 år 1921 – 2021
Husker du ...? – Kavalkade 2000-2020 – del 3
I jubileumsboka fra 2000 leverte vi en kortversjon over store (og små) hendelser fra avisas dekning i 80 år. Her fyller vi opp med de
siste 20 åra – for hva husker du fra den perioden?
 16 Nyheter
Saker fra 2012-2016
 2012
• Hadsel næringsforening stiftet.
Juli
• Politietterforskninga kon- kluderer med at brannen ved Sortland hotell var påsatt, men man klarer ikke å finne den skyldige.
• Sortlandguttene Bjørn Moe og Petter Bøgeberg Pedersen har knapt ei eneste skramme etter en kollisjon med ei løpsk
ca
ned kjøretida med en halvtime.
Kommunaldepartementet sier nei.
• Felleskjøpet på Sortland blir Nord-Norges største
når det nå flytter fra Natland til Selnes.
• Bygda Forfjord i Andøy ønsker å flytte til Sortland.
• Vesterålens Hermetikkfabrikk i Sortland sentrum
rives, for å gi plass til Kulturfabrikken.
ved å kjøre ned teltet de ligger og sover i ved veien i Gulles- fjord.
• Ski-NNM på Stokmarknes en suksess, der Marte
Karlsen fra Melbu tar to NNM-gull.
• Sortland teater gjenoppstår.
• Ny kinosal åpnes i Bø, bygd på dugnad.
Bladet Vesterålen Tirsdag 15. mai 2012
• Hele Vesterålen girer opp til sykkelfesten Arctic Race of Norway, som til slutt blir en kjempesuksess.
• Det går trått med å rekrut- tere en sjef for Kulturfabrikken på Sortland, og stillingen må ut- lyses på nytt.
• Privatskolelaget på Jen3ne- stad ønsker å overta skolebyg-
Statsminister Erna Solberg snakker med de ansatte ved åp- ning av sykehuset. (Foto: Tor Johannes Jensen)
• Politikerne sier nei til å bidra med kommunale kro- ner til nytt hotell på Sortland. Dermed er det farvel til Blåbyen hotell.
• Nordlysparken på Andenes åpnet.
• Regjeringa vedtar å legge Mattilsynets regionkontor for hele Nord-Norge til Sortland, i stedet for flytting til Tromsø.
• Formannskapet i Hadsel vil utrede sammenslåing med Vågan og Lødingen, med tunnel under Hadsel- fjorden som betingelse.
• Fiskere, kvalforskere og en samlet miljøbevegelse
destasjonen for el- raser over seismikkskyting i Andfjorden. a
•
•– Vi er godt fornøyde med ut- styr og får gode tilbakemel-
uten
Overvåkes
re visn
la
dinger,
sier
kinos
Ja-
K
a
gjenstår.
ingen.
S
elv
om n
N
a
o
inga s
D
e
f
e hytteeierne er på plass hos Vestfjord Pano-
n
r kon
a
ønd
g
e
s
kobsen, selv om siste puss
r
m
a
i
L
ø
d
oen
fore
kur
ag
je
j
u
.
U
ren
onal t
v
ø
f Gu
n
leg
g
e
t:
A
r
s
t
nd
still
ar
inge
r
rne
Ra
like
in
t av
scen
r
r
o
g
s
å
n
i
mbe
ns
s
t
till
rg o
ing
en
v
g ki
er
gir
anle
,d
e
no
ess
i
o
å
sjef G
d-
mfie
und
e
d
g
ar
Jakob
• Andøy sier nei til å hete Ánda suohkan, o
g
s
sørget for den offisielle åpninga
• Lokalhistoriker Johan Borgos er etter 21
å
orps
e
r
A
Nyheter
temb
Dugnadsgjengen feirer ferdigstillelsen av kinosasleutnter, mevedtereinænr-
Da dugnadsgjengen feiret ferdigstillelsen lørdag, fikk de overvære prøvekjøring av maskineriet. (Alle foto: Mareno Leonhardsen)
Birger Rognerud av-
– En kjempegod kino
prøvekjøring av maskineriet. (Foto: Mareno Leonhmarkrndesetnter) 34 år.
• Sminesveien får asfalt. Gangveien sør for Sortland åpnes
• Sortland vgs legger ned avdelinga i Bø.
BØ: – Dette er kjempe- for å måle seg med dette, sier ning til å kjøre lydanlegget på sørpå, som gir støtte ved even-
–
var en opplevelse, og det- «Battleship» fikk basshøytta- kes som forsterkeranlegg Høydepunktene står på rek- beid helt fram i helga, etter at
g
an. th
l-
•
V
odt,
alt
r
T
he
B
.N
e
s
t
k
oe
h
te er
sier Randi Nordberg, et- ter å ha opplevd actionfil-
lerne i kinosalen til å drønne, under konferanser. ke og rad framover, med nor-
inga til selve pro-
p
Ånstadblåheia.
a
ba
re
be
e
at
gy
n
p
el
e
ta
nn
r
el
nne
Forøvrig var teknikere i nattar-
enn gammelkinoen. Det Kanoner og store motorer i ler sju kanaler, og det kan bru- linger.
legges ned.
• Leder for avdeling for psykisk helse i Sortland, Trygve Lampe, går av i protest mot nedbygginga av
å
sen
å
re folkefesten
Kulturfabrikken åpner med en folkefest i oktober 2014.
l
på
bart når noen utbygg-
n sto
var nd, ik- på
,
så det nesten ble nok for enkel- – Teleslynga som er montert te av oss. i salen formidler all lyd i anleg- get, – selv om det ikke virker å
gespremierer og 3D-film. sjektoren røk i siste liten. Som – Dessverre manglet noeDevtanbligliri sflioker tuilfeollerru, topspisgto- programvare til kortterminalen komplikasjoner under forsen-
søndag, slik at enkelte fikk pro- delsen. Men ikke verre enn at blemer med å betale ved an-erealtmloåt sefgolrøsheo. lde seg til komst. Dette vil være på plassregu–leJergihnåpgesrpflelarenviel bnreukeokgi-
Bladet Vesterålen Tir 21. oktober 2014
men
den nye kinoen.
M A R E N O L E O N H A R D S E N Kinoen har hele 26 høykvalitets
•
N
e
o
n
l
tlesh
ip
26 høyttalere
være et behov under kino, sier
rwegia
o
mareno
Ethundretalldeltokpåførpre- digresub-wooferepåhverside
len,
d
en.
i
@blv.
no
t
r
e
k
t
e
r-
nye kulturhuset på den ordinæ- nen.
.
m
ier
r
u
t
e
f
e
dag, mens 139 fant vegen til det ytterligere 6 høyttalere på sce-
ho
s du
gna
ds
gje
nge
n lø
if
hø
Det kinotekniske har en ver-
yttalere
or
r
kan
a
O
s
:1
a
6s
egisk
sert på veggene rundt amfiet, 2
n
trat
d
l
e
o
p
r
f
f
g
las-
di
kludert lerretet til 165.000 kr.
ulik
d innstil-
em
r
ø
åter:
su
Jakobsen, og humrer.
e
s
i
på
1,5 mi
sen
m
r
llio
rrou
ner
k
n
Kinomaskineriet overvåkes 24
nes.
SIDE 4
tim
er
id
øgne
t fra
en
sen
på gammelkinoen har vært
svært beskjedent besøkt, for-
teller Jakobsen at helga nok
• Innbyggertallet øker i fem av sju kommuner i Vest- ikke er rekordbesøk. Det tidli-
gere amfiet rommet 96 perso- ner.
erålen.
Ordfører Grete Ellingsen på offisiell åpning av hurtigladesta-
• Kong Harald besøker Andenes når rakettskytefeltet
for el-biler. – Vi er første by i Midtre Håloga- å satse på slike ladestasjovanrelarg.t opp til solid feiring i tre
Spent
land som får en slik en, sa ordfører Grete dager til ende. SIDE 5 Lørdag startet det med ar- rangementer ute og inne, som
– Jeg e
r sp
ent
nyhetens interesse avtar. Jeg
på b
r håper også en del voksne vil ta
i
O
båsen feirer 50 år med romrelatert forskning.
k
s
e
• Tone Toften får jobben som direktør for Kulturfa-
inoe
n me
k
ri b
ru
k.
Kinosjefen tror ikke at flat-
var gratis og tilgjengelig for alle.
esøk
et, nå
u
skjermene heime skal være Ordfører Sture Pedersen gratulerte styreleder i Steine Grendehus Halvard Henriksen hadde fullt opp med å dekke etterspørselen et-
– Dette er en stor dag, slo fyl- kesrådene Tove Mette Bjørkmo og Beate Bø Nilsen fast, da de
n
oen
sto
ed fø
– Det skal noe heimekino til i kulturhus-arbeidet. senteret Aurora.
Bente Alsos har alle- med nei til samiske Andøy-navn. er forlenger livet. rede invitert de første
utenfor hovedinngangen til by- Trommeorrpgået
øt SIDE 14–15
• Vesterålskraft selger seg ned til 10 prosent i Vester- ålskraft Vind. Nordkraft eier nå 90 prosent.
• Arbeiderpartiets ja til å åpne for oljeleting i havom- rådene utenfor Lofoten og Vesterålen setter sinnene i kok hos Andøy-fiskerne.
med 14 bygdebøker for Øksnes, Andøy og Sortland. • Bø Gårdsslakteri på Sortland er i gang.
2013
til en norsk investorgruppe bestående av Torghatten, Fjord1 og Nordland Fylkeskommune.
• Ingen personer kom til skade da vandrerhjem-delen av Sortland hotell ble totalskadd i brann.
• Brannen ved Sortland hotell var påsatt, slår etterfor- skerne fast, men klarer ikke å finne den skyldige.
Nyfødte Magnus Elias og mamma Viola Gundersen
• Omlegginga av psykiatri-tilbudet får pasienter til å
nd,
fem
e
skraft Vind AS får konsesjon til vindmølle-
r
s
t
d
n
rste
mil
ron
ø
n
er
, in-
este
Mange hadde sikret seg bil-ansdierrekiinkogkjeest,RmanedinNeordAberge.
stol på forhånd. Vi erfarte atkvartal 13-vedtaket i den lave scenekanten også gjør
det bekvemt å sitte langt fram iformannskapet.
y
s
t
tra
epæ
l
te
e
tu
p
i
elle
pro
r
popk
a
p
n
t.
n
e
orn
ble
g
p
n
til opplevelses-
brikken.
• Elevene ved ungdomstrinnet på Innlandet skole
.
Revy- dronninga
mer
me
ningen fra Sortland kommu • Kjøkkenet på Hadsel sy
hjem må stenge for godt.
• Etter tre år og tre spi
middelsøknader legges kunstgress i Risøyhamn. renoveringa av idrettsbygg bygda går det tregere med.
• Dronning Sonja feri nok en gang i Vesterålen.
• Hadsel-ordføreren
 Helse Nord utrede Stokm nes lufthavn på lik linje Evenes, med tanke på ny b for ambulansehelikopter.
åA
vø
D
-
vedtas flyttet til Stokmarknes.
mm
ing
.
Årskavalkade 2013
• Barents NaturGass får eta- blere bunkringsanlegg for fly- tende naturgass i Breivikbukta i Lødingen.
• Arne Holand kåres til æres-
borger av Melbu, under Som- mer-Melbu.
• Ingen kommer til skade da
et stort modellfly styrter i ha-
gen hos familien Dahl Ovesen
på Jennestad. Modellflyger Erik Jenssen beklager uhellet.
• To svensker ASKR-delta-
kere slipper unna det med
skrekken, da en bilfører er nær
August
• ValgkDamispetnrifkøtrstaovrti
valget er i gang. Ordfører i
Sture Pedersen (H) har lite
Nr. 197 • Uke 41 • Sor
overs for Nordland Høyres ske om å slå sammen kom nene i Vesterålen med tvang
• Åpninga av miljøgata Andenes blir en storslått kering.
• Trompetist Ole Edvard tonsen er med til toppen Møysalen da Møysalen na nalpark feirer tiårsjubileum.
Ny dyrlege på Stokmarknes
 Wenche Bøckman og
biler, Sortland blir første by i Midtre Hålogaland. • Regjeringa gir fire millioner kroner til vernebygg over gamle «Finnmarken» i 2015, og 36 millioner i
2016.
• Innbyggerne på Stave i Andøy kan juble for asfalt.
• Kulturfabrikken på Sortland åpnes med et smell.
• Protestene mot å flytte elevene fra Sandnes til Stok- marknes hørt av politikerne, som lover fredning til
- 2019.
• Fylkestinget vedtar at skolegårdsbruket i Kleiva skal
praksisen på Stok-
Therese Berger (midt-
en) står klar til å
overta. SIDE 7
fo
.
lettpånett,dermankanvelgeHøve, og sikter til
til n
for
estilling
n
I
F
e
likhet
st
e
Nyheter
u
et s
årsd
k
r
a
ll s
røm
n
oen
nå, e
k
ie
ag
en
si
top
for
d
i
r
fe
s
at
en
go
l
s
l
yn
e
nn
i de
e
n
r
d
gjestene til hundre-
edrift turhuset helt siden i vår. I helga var tida kommet for å feire godt Til uka tar Aksel Danenbargeogr g(r1u4nd)igt,rogmtma beyngegemt oefdfisi-
andværingen i lør-
dagsportrettet.
elt i bruk.
n ga
r
n.
M
2014
mle sa
e
d
la
di
r
tt-
ens nye kulturelle tyngdepunkt.
g
har p
Arctic Race of Norway var en sykkel- og publikumsfest gjen-
Arctic Race of Norway blir en stor sykkelfest og publikumsfest på vei gjennom Vesterålen. (Foto: Svein Rist)
n
s
.
o
esterålen i 2013. (Foto: Svein Rist)
S
er
ykeh
ep
m
V
• Helse Nord ber likevel om innspill på lokalisering av am- ne. bulansehelikopteret. Til slutt
ke-
lle-
det Men et i
erer
ber ark- med ase
nsgas- Bø,
• Arctic Race of Norway på vei gjennom Vesterålen
vedtar sykehusstyret uansett å
l
egge
bas
use
tp
en
til
E
• Høyre og Frp banker gjennom vedtak som åpner for
med brask og bram.
Miljøgata på Andenes åpnes og feires.
Ole Edvard Antonsen er med på jubileumsturen for Møysa len nasjonalpark.
16
De
SORTLAND: Lørdag det folkefest på Sortla både inne i Kulturfabr ken og ute i gatene og torget.
åS
to
ve
km
nes.
blir en stor sykkel- og publikumVsefrdeitsakts.t privatisering av barnehagen på
• Åpninga av miljøgata på Andenes får en storslått
Lødingentettsted. Skade–Skjønn ER
•
v
n
sør for Sortland åDapg Dnaae Jsoh.ansen
•D
et
er
jube
da den nye gang- og sykkel- veien fra Steiro til Elvenes sør markering. for Sortland offisielt åpnes.
I GANG!
Disse karene hadde englevakt
G
a
n
l
og
fes
g
• Resultatet av stortingsval-
et vi
ser a
tD
agf
inn
O
a
e
lse
rkn
tivita
i
e
e
s.
s,
n
i
b
e
eide
t
igjen
l
å
r
t
fo
i
l
t.
rf
or
h
old
Bladet Vesterålen Tir 31. desember 2013
 • Vesteraalens feirer 100 år og planlegger ny fabrikk –
og nye produkter.
var vanvittig heldige, sier de.
• 16 år gamle Christian Olaussen fra Sortland tar bron- semedalje i langdistanse-NM i
s
• Ny vei Sortland–Evenes vurderes, hvilket vil korte
mpi
ng
vo
gn
i
K
årin
gen
. – Vi
til k
ill-
ndøya blir åpnet.
g
p)
fra Lødingen kan være det nær-
v
s
•
C
o
p
als
e
s
t
i
en
(V
)
fr
a
Ha
n
d
t
a
a
dsel
o
a
barnehage gir bort 300.000 kro- tid.
vest av Andøya. Hans pårø-
nløp på Stok-
n
-
r
er
er til
ute
nal
om
råd
nes skole.
• Nordlandssykehuset skrin-
turistveg-strekninga på vester- sida av Andøya, utsiktspunktet Kleivodden, blir offisielt åpnet.
, ett
marknes.
at han var gått ut i åpen båt.
• Ei jente i 8. klasse blir kniv- stukket på vei til Borkenes sko- • Hadsel vil inn i PPD-samar- le. En mann i 60-årene siktes
legger arbeidet med
stenge kirurgisk sengepost ved
•
V
å helge-
B
pner hu
g
e
s
t
et
til
S
e
r
i
n
tok
å
n
(Fr
da ei løpst campingvogn kra- meste Vesterålen kommer en sjet i bilen de satt i.
• Utsiktspunktet Kleivodden på Nasjonal turistveg på
forerpVreesesntaenrt åplåeSnt,orLtinøgdetindge en og Kvæfjord www.ttv.as neste fire årene. Arne Ivar Mi- Et modellfly krasjer inn i en hage på Jennestad i Sortland.
v
A
l
gW
Lader opp
tland • lørdag 12. oktober 2013 • 93. årgang Tips oss: red@blv.no
Løssalg kr 15,-
øn- mu-
. på
mar-
An- av sjo-
fred Nordlund (Sp) fra Sortland
må se langt etter stortingsplass. • Ny rullebane på Stokmark- • Ivar Søreng (98) blir berget
• Hadsel vil inn i PPD-samarbeidet igjen.
• Styret for Sykehusansattes nes lufthavn skyves to år ut i av redningsskøyta Knut Hoem
e
ma
e
r
s
e
rk
ki
•
Si
ste
tils
t
«
ku
T
dd
til
Na
e
g
e
»
h
sjo
a
en
epo
r
s
st: p
de m
e
i
ld
Glenn Lind
ost@
t
er
ha
ttv.as
• tl
t
s
m
sa
i
f: 7
s
t
6
126
vn
et
e
a
000
jene
st
 Grete Ellingsen var med på den offisielle åpningen, og fikk prøve laderen under kyndig hjelp fra selger MagInNuGsESRtefMfeEnRseEnT EogEdLaVgEliNg leder KineStavøy.(Foto:HildeJørgensen) inger@blv.no
VsejsotenrålpenåBSiloharrtlåapnedt h.u(rFtiogltaode:sHtasiljodnenJEølrligngesnens, seonm)utfordret hele storregionen til åpninga av kulturhuset, der det
• Andenes Drill sikrer seg Idrettsprisen for
.
• Det er slutt med postkontor på Sortland. Lørdag var
r
• Planene om et gigantisk alpint- og hytteanlegg • Statsminister Erna Solberg åpner romskipet Aurora leventyret i Andfjorden.
www.blv.no
e
hamed og Laila Inga. (Foto: Inger Merete Elven)
• Stiftelsen Øksnes Leirsted selger alle ei
n
den har på Skogsøya.
• J. M. Nilsen Fisk AS sikrer full drift på Nordmela-
kaia igjen.
• Det private omsorgs- og helseforetaket Aleris over-
• Brannvesenet i Hadsel er endelig inne i ny stasjon.
virksomhet.
rundt Storheia strykes fra Hadsels arealplan. i Andøy. • Bokbussen i Vesterålen legges ned, etter at Sortland
• SAS selger Widerøe for to milliarder svenske kroner • Det nye sykehuset på Stokmarknes tas i bruk. og Hadsel trekker seg ut.
blir de første pasientene. Åpnes på høsten av statsmi-
nister Erna Solberg og helseminister Bent Høie.
• Anna-statuen avdukes på Flagghaugen i Skipnes.
• Jennestad Montessoriskole starter skoleåret med 45 elever.
Fanfare.
Ellingsen avduket en kunst- plakett, sammen med blåby- kunstner Bjørn Elvenes, i etterkant av lørdagens kul- turskoleforestilling i foajéen.
Her presenterte ordføre- ren også alle kunstnerne som har vært involvert i ut-
serer Helse Nord for nedleggingen av DPS-tilbudene i
Det Youngst
seg til Oslo for å spille storkonsert. Med Alex Rosén
som konferansier.
so
det folkefest,
Holmstad skole- og amatør- det kun Post i butikk i Vesterålen. medamer fra Melbu og toner fra
(Foto: Inger Merete Elven)
Redaksjon: Annonse: Abonnement:
red@blv.no
annonse@blv.no abon@blv.no
turfa-
stue for liten og stor i hele regi- onen. Det er synliggjort i dag, 2015
ved at utøvere fra flere kommu- ner deltar, sa Bjørkmo.
De
Anledningen var den offisielle
Tro
S
fu
plass g
e
in
- trykksformer. Korpselever spil-
2
mm
D
e
m st
korps.
En annerledes vri på snorklippinga utenfor Kulturfabrikken, ved Tove Mette Bjørkmo, Beate Bø Nilsen, Julie Opdan, Mohamed Mo-
tra
ne
0
ndg
nger
lgt
arb
er
o
art
d
.B
holde
1
r
et
på to
ata
og
bor
3
gk
ågåt
i kul-
m
o
re
eid
dd
t prøv
m
brikken, der fylkesrådene fra Vesterålen, Bjørkmo og Nilsen, talte til de frammøtte.
pe
– Vel anvendte penger
-
et m
en
e
karakterisere dette huset.
e
d
e
rg
Paraden gikk gjennom
ed
å
få
på
, helt
– Det ligger mange mulighe-
eråli
ng
en
fra
st
ter i dette bygget, og det er med
te åpnings-fanfare, danseelever
med stort aldersspenn framfør-
flytte fra Vesterålen. Både LPP og Mental Helse kriti-
på å styrke Nordland som kul-
turfylke. Kulturfabrikken vil gi
ck
v
e
vi
fikk
ro
est
e
tilbud. Dette er ei felles stor-
et me
te
SIDE 19
m
t til K
ul
– Et samla fylkesråd mener det
har vært viktig å bidra til dette
bygget. Det var vel anvendte Mohamed.
rd
et
som vil
art
nda
b
d
trom-
e
en.
r
Mangfoldet blir viktig, sa Beate Kulturskolen viste bredden
• Veserålskraft utreder samarbeid med Lofotkraft. • Turistene strømmer til Andøy for å oppleve kva-
Bø Nilsen. Innenfor dørene var det Sort-
Tove Mette Bjørmo har selv land kulturskole som hadde re-
et kulturhus tett. Hun la vekt på foajéen bød på hele mangfoldet
at mange har fått være med og av uttrykk.
bestemme hvordan bygget Teaterelever sørget for å binde skulle bli og hva det skulle det hele sammen, gjennom å
edre
å
t
e-
ie
pn
eg
n,
og
so
ns
ed
lad
es
-d
ym
an
mi
d
so
bo
ym
g
musikk i bredt bandformat.
lsk
en
te
bol
e
kene som skjulte andre ut-
Allsang av Rock’n roll fiske-
boll fikk avslutte showet.
A
B
ø
M
Kinoen, biblioteket, Sortland
Det var godt med folk inne i fo- ajéen da kulturskolen hadde forestiling.
us
n
eum
o
d
ø
g
gal
y
o
g
.
også sine egne åpningsmarke-
b
r
a
n
n
i
F
e
s
sk
leri
ttp
et
had
no
akk
fly
rkl
tte
ip
pinga ble foretatt av de to fyl-
kesrådene, sammen med Julie
tar psykiatrienheten i Bø, og tilbyr ansatte jobb i ny Opdan, Laila Inga og Mohamed
ed
es
de
Glad-dans.
• 40 melkekyr og kalver omkommer i en tragisk fjøs-
ringer lørdag.
Ikinosalen Lanterna, som kjempestor dag, sa en rørt har gitt en mangedobling av be- Dahl.
et
andre Odd Roger Dahl til stede. Han hadde hovedansvaret for kinoen i Sortland i mer enn 30 år. – For oss alle er dette en
s
øk
sid
en
åpn
ing
a, v
o
ar
b
r
fj
ord.
lant
bilder fra på blv.no.kulturhuset,
andre Bjørn Elvenes.
Se flere
husåpninga i vår bildeserie
kultur-
blant
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
Kunst-
markering
SORTLAND: Ordfører Grete
         smykkinga av kulturhuset,
   280   281   282   283   284