Page 280 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 280

 16 JUBILEUM Tirsdag 28. desember 2021 Bladet Vesterålen
 I september fylte Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Husker du ...? – Kavalkade 2000-2020 – del 1
I jubileumsboka fra 2000 leverte vi en kortversjon over store (og siste 20 åra – for hva husker du fra den perioden? små) hendelser fra avisas dekning i 80 år. Her fyller vi opp med de
Saker fra 2000-2005
   • Nye og ulovlige)skogsveier i Holmstaddalen, Jenne- stad og Steiroheia vakte reaksjoner hos friluftsfolket. • Erik Selbo fra Sortland tok gull i sykkel-NM for veteraner.
• Landsdelens største skjellanlegg montert i Sløver- fjorden i Hadsel – framtidas levebrød når olja tar slutt, ble det sagt. Anlegget gikk konkurs etter kort tid. Og de andre fulgte etter ...
 Fra første forside i det nye årtusenet. Nyttårsraketter lyser opp Mannen fra havet i Bø. (Foto: Mareno Leonhardsen)
2000
• Stokmarknes ble by fra årsskiftet.
• Guvåghytta innviet (Vesterålen turlag).
• HV-leiren på Melbu avviklet.
• Madrugada fikk Spellemannsprisen som årets roc- keband, hvilket ble gjentatt i 2006.
• Lødingen kommune bygde åtte omsorgsboliger i Vestbygda.
• Tre vesterålinger måtte forlate regjeringstaburet- tene da Bondevik-regjeringa gikk av: Odd-Roger Enoksen, Dag Jostein Fjærvoll og Guro Fjellanger.
• Nordic Sea Holding, eieren av Myregruppen, kjøpte kommunens aksjer og ble majoritetseier av Sjøbruk i Bø.
• Alsvåg Plater på Sortland fikk kjempekontrakt på leveranse av plater til Telenor-bygget på Fornebu.
• Hålogaland Elements startet produksjon i ny fabrikk på Strandland i Andøy, ga sju arbeidsplasser. • Nyetablerte FK Vesterålen debuterte i 2. divisjon – men måtte bite i eplet og rykke ned etter første sesong. For så å leve en elevatortilværelse til klubben opphørte for godt i 2005.
• Planer om å legge ned Andøya Flystasjon, hvilket ville bety slutten på Orion herfra.
• Anmek på Andenes konkurs, ti ansatte uten jobb.
• En seksjon av hurtigruteskipet «Finnmarken» fra 1911 hentet «heim» til Stokmarknes.
• Post i butikk erstattet postkontorene, der årets slaktliste omfattet Melbu, Bø, Risøyhamn, Lødingen og Kvæfjord.
• BioMar på Myre åpnet ny fabrikk, gjenoppbygget etter brann året før.
Den gang produksjonssjef Ivar Ulriksen, ved BioMars nye fabrikk på Myre. (Foto: Trond K. Johansen)
Vesterålen Golfklubb på praktisk øvelse på golfbanen i Si- gerfjord i september 2000. (Foto: Mareno Leonhardsen)
• Reginedagan i Bø arrangert for første gang, en hyl- lest til kulturarven etter forfatteren Regine Normann. • Lykkentreff omsorgsboliger på Sortland innflyttet; planer for kjøpesenter i tilknytning lansert.
• Gutta på tur fra TV2 besøkte Øksnes Vestbygd, med Kjell Inge Røkke som gjest – programmet vakte stor åtgaum. Og reaksjoner, etter ulovlig jakt på skarv. Men det ga også god vesterålsreklame; offentlige stillinger som hadde stått ledige lenge, fikk nå plutselig flust med søkere ...
• Reiselivsanlegget Fjordcamp i Bø brant ned til grun- nen (første gang)
• Nordlysentret og Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) ble åpnet på Andenes.
• Torskeoppdrett var i skuddet, og det ble søkt konse- sjon både i Bø, Andøy og Hadsel.
• Tre bøfjerdinger overtok Eidet Fisk i Bø etter island- ske eiere.
Kulturkomitéen på Stortinget ba staten vurdere å bygge glasshus rundt «Finnmarken» i 2001. Håpet var å få statlig bevilgning i 2003. (Foto: Tor Johannes Jensen)
2001
• Jennestad handelssted solgt til forretningsmannen Kåre Bjørn Kongsnes fra Tromsø.
• Flere hundre i fakkeltog mot rasisme på Melbu, etter at avisa skrev at innvandrere ikke våget å være utendørs etter mørkets frambrudd.
• Sjøbruk i Steinesjøen i Bø fikk igjen ny eier, nå kjøpt opp av Mackzymal med base i Tromsø.
• Lødingen trakk seg fra Ofotsamvirket og søkte med- lemskap i Vesterålen regionråd.
• Norges største tråler kom fra Lødingen, het «M. Ytterstad», var 177 meter lang og kostet 170 millioner. • Gamle «Finnmarken» som ble satt på land på Stok- marknes i 1999, ble erklært verneverdig av riksanti- kvaren.
Det ble gjort funn av en udetonert missilrakett, med totalt 60kg sprengstoff, under rivninsarbeidet av den russiske de- stroyeren «Boiki». Forsvaret hadde erklert skipet trygt og fritt for eksplosiver i 1988. (Foto: Trond K. Johansen)
• Det ble satt sluttstrek for 13 års kamp for å få fjernet den russiske destroyeren «Boiki» fra fjæresteinene på Skogsøya, der den rak i land etter å ha slitt seg under slep i 1988.
• TINE kjøpte seg inn i Maritex på Sortland (produ- serte fiskeolje), som for øvrig var eid av danske Århus Olje og United Plantations fra Thailand.
• Fem fra distriktet fikk plass på Stortinget etter årets valg: Åsa Elvik (SV) Bø, Hill-Marta Solberg (Ap) Sort- land, Odd-Roger Enoksen (Sp) Andøy, Ivar Kristi- ansen (H) Hadsel/Bodø og Bendiks H. Arnesen (Ap) Kvæfjord.
• Bladet Vesterålen fylte 80 – og skulle fortsette å jobbe for distriktene og fokusere på det positive og byggende, ifølge redaktøren.
•
Golfbanen på Kjerringnes i Sortland offisielt åpnet.
   De to store hovedbygningene var allerede overtent da brann- vesenet kom til Kråkberget i Bø. (Foto: Mareno Leonhardsen)
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år   278   279   280   281   282