Page 283 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 283

               Bladet Vesterålen
Torsdag 30. desember 2021
JUBILEUM 17
 I september fylte Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
 Husker du ...? – Kavalkade 2000-2020 – del 3 Tilbake i Børøysundet
Bladet Vesterålen Fredag 22. juli 2016 Nyheter 25
 år 1921 – 2021
Bladet Vesterålen Tir 3. mars 2015
Nyheter 3
• Karmagruppa søker om å få etablere Biltema ved Toyota-tomta like nord for Sortlandbrua.
• Fylkesvei 82 mellom Maurnes og Holmen skal utbe- dres for 131 millioner kroner.
• Ex-sortlandordfører Grete Ellingsen utnevnes til statssekretær for Jan Tore Sanner.
• Den historisk Kvitbrygga fra 1877 på Sortland blir flammenes offer. Eierne ønsker å bygge den opp igjen. • Styret i Nordlandssykehuset vedtar den nye ambu- lanseplanen, som medfører at Sortland mister den ene av to ambulanser.
• Hadsel kommunestyre vedtar at Rødskolen på Melbu skal rives, inkludert kunsten på veggene.
 Det var en svart dag da en fjøsbrann rammet Forfjord mars 2015. (Foto: Idar Ovesen)
4 Nyheter
Bladet Vesterålen Onsdag 30. september 2015
DS ”Børøysund” var tilbake i Børøysundet onsdag. (Alle foto: Tor Johannes Jensen)
Fjøsen brant ned til grunnen. (Alle foto: Idar Ovesen)
Dyretragedie
• Første nestleder i Frp, Per Sandberg, er 90 prosent
 • Avinor utsetter utvidelse av rullebanen på Stok-
Den 108 år gamle DS «Børøysund» gikk lokalrute for VDS i flere tiår, var skoleskip på Melbu til 1969, og endte opp hos Norsk Veteranskibsklub i Oslo. (Foto: Tor Johannes Jensen)
• Rundt 500 personer blir med dronning Sonja opp
på Stortinden i Raftsundet, hvor hun innvier sin egen
dronningvarde.
• Det 108 år gamle dampskipet Børøysund gjester
Vesterålen.
• Hollywood inntar Trollfjorden, for innspilling av fil- men Downsizing med Matt Damon.
• Andværingene chartrer et protestfly til Oslo i kam- pen for flystasjonen.
• Nye Melbu skole blir offisielt åpnet, også med dron- ning Sonja på snarvisitt.
• Myre havn åpnes etter omfattende mudring og mol- obygging.
• Hvalsafari AS på Andenes har hatt tidenes sesong, med over 16.000 turister ut på havet.
• Den Sorte Gryte i Vågehamn i Lødingen Vestbygd rammes av andre brann på fem år.
• Første båt på 30 år sjøsettes fra Blokken skipsverft. • UDI legger ned asylmottaket i Lødingen.
• Det vekker store protester når kommunestyret ved- tar å legge ned ungdomstrinn på Sandnes og Strøn- stad. Samtidig presenteres et alternativt kommunevå- pen, med én ring på avveie.
• Politimester Tone Vangen foreslår å legge ned lens- mannskontorene i Bø, Øksnes, Hadsel og Lødingen.
• Det er folkefest på Sortland torg når reinholdsar- beider Kjetil Paulsen avduker statuen av seg selv, som øksneskunstner Anne-Kirsti Thoralfdotter Lind har laget.
• Norwegian Graphite, som drømte om grafittgruver i Sortland, slås konkurs.
• Andøya flystasjon legges ned, etter langvarige for- handlinger på Stortinget. Innbyggerne starter “Vi gjer oss ikkje”-aksjon.
Lite har engasjert folk så mye som nedleggelsen av Andøya flystasjon. (Foto: Fredrik Sørensen)
•Vindpark-prosjektetiÅnstadblåheiaselgesfraVest- erålskraft og Nordkraft til det tyske gigantkonsernet Fortum, som vil bygge ut anlegget i 2018.
• Politikerne i Sortland berger nok en gang ungdoms- trinnet på Holmstad, etter at rådmannen foreslo ned- leggelse.
• Etter andre gangs høring beholdes ungdomstrinnet på Strønstad, mens ungdomstrinnet på Sandnes flyt- tes til Stokmarknes.
• Alsvåg beholder likevel ungdomstrinnet, etter omgjøring av vedtaket i kommunestyret.
• Øksnes får likevel beholde lensmannskontoret.
marknes lufthavn til etter 2018.
rammet Forfjord
sikker på at Hadselfjordtunnelen blir utredet.
• Bø får vinmonopol på Vinje.
• Sortland kåres til beste oppvekstkommune i Nord-
ANDØY: Førti melkekyr Da vi nærmet oss sto fjøsen i om brannen kom cirka ti over
o
g ka
lve
ro
m
k
om
und
er
full
fy
den tragiske fjøsbrannen per fra Andenes, Risøyhamn og i Forfjord lørdag morgen. Sortland gjorde en stor innsats
e-
land for 201
tegner det hele som en trist dag for Forfjord og Andøy.
IDAR OVESEN
• Blokken S
idar@blv.no
Ta
å
Det var gården til Siv og John Løvaas som gikk opp i røyk,
sen
som
er
i
u
.
– Vi vil nok starte åsteds- undersøkelser på mandag, kun-
– Jeg må se om jeg finner lugaren min, smiler Knut Nyborg, som
hadde sommerjobb om bord i 1958.
Flagg og hurrarop hilste veteranen velkommen på kaia på Stokmarknes.
p
Tragedien var allerede et fak-
tum. På jordet ned mot sjøen
gikk syv kviger rundt omkring.
De var blitt reddet ut fra flam- ne Pettersen opplyse. mene.Enkalvbletatthåndom, Aleksander Gregersen (20)
nde
a
r br
dag morgen.
som
oppsto lør-
u
ann
s
e
en
Syv kviger og en kalv ble
4
i
.
Hun kunne da ikke si noe om årsakentilbrannen,menatden sannsynligvis hadde startet i
slu
tt
hå
gd
ib
ag,
sel
r,
me
kkingsarbeidet.
ns b
irket
fjøsen, mens førti melkekyr og en kunne se rester av plast fra gere jobbet på gården deres. Nå
re
ut
en
bre
de o
ra sl
v om
ddet
fra d
nnen
abo
øva
as,
og
ha
r
tid
ra
nn
ma
nnsk
a-
h
a
er n
til L
li-
lv ått
ep
t igjen, etter 25 års • Bø kommune er ute av Robek-lista.
k
i
en v
p
s
nd
om
den
retning Sortland.
verft AS
b
end
y
en
av
fjø
• Den Sorte Gryte åpner nytt produksjonsanlegg,
kalver måtte bøte med livet i en rundballe som hadde smel- kan han bare stå og se på at
tragedien. Heldigvis kom ingen tet på skrotten. flammene er i ferd med å legge personer fysisk til skade. – En klarte å få ut noen ung- hele driftsbygninga i aske.
etter brannen for fire år siden.
Da Bladet Vesterålen ankom dyr, sier innsatsleder Lill Pet- – Ja, det er veldig trist. Jeg
åstedet en halv times tid etter tersen fra Andøy lensmanns- hadde et forhold til dyra, sier at brannen var meldt, kunne en kontor til Bladet Vesterålen. Gregersen.
se røyskyen fra lang avstand. Hun opplyser at meldinga
Disse kvigene klarte å komme seg ut av den brennende fjøsen.
• Første Fæsterålen-festivalen går av stabelen på
Sortland, for hundrevis av publikummere og frivillige.
nå?
• Andøy, Øksnes og Bø – Hjelpesløshet. Det er det
videre alene.
Brannmannskap fra Andøy og Sortland deltok i slukkingsarbei- det.
r
Hjelpesløs
Vokalist Marian Gold med bandet Alphaville hadde publikum med seg under det første Fæsterålen. (Foto: Idar Ovesen)
• Øksnes Entreprenør overrekker det nye kaianlegget på Finneset til Holmøy-konsernet.
• Statsminister Erna Solberg (H) gjester Hadsel og Sortland, blant annet med lovnad om å utrede Had- selfjordtunnelen.
• Asylsøkere fra det krigsherjede Syria strømmer til Kvæfjord mottak på Borkenes, og mottaket ber folk bidra med vinterklær.
• Strand hotell skal huse 90 flyktninger.
• Sortland kåres til trafikksikker kommune, som den
• Folkeavstemningene viser overveldende nei til kommunesammenslåing både i Lødingewnw,wA.bnlvd.nøoy og Kvæfjord. Men innbyggerne i Indre Gullesfjord i Kvæ- fjord vil til Sortland.
valget, og partiets Siv Dagny Aasvik blir ny ordfører. Torbjørn Larsen (Ap) fortsetter som ordfører i Kvæ- fjord og Sture Pedersen (Ap/H) i Bø. Atle Andersen (Ap) blir ny ordfører i Lødingen etter Anita Marthi- nussen (H).
• Høyre gjør et brakvalg i Sortland, men trenger støtte
fra flere enn Frp for å beholde ordføreren. Samtalene
med jokeren Sp ender med at Ap, SV, Sp og Rødt over-
han åpner sin utstilling i galleriet.
tar makta, og Tove Mette Bjørkmo (Ap) avløser Grete
Ellingsen (H) som ordfører. livssjef
Astrid Berthinussen
• Etter kommunevalget er det lenge åpent hvem som
overtar makta og ordførerkjedet i Øksnes. Ap, SV og
1. september. KrFblirtilsluttenigeomensamarbeidsavtalSeI,DEd21er
Karianne Bråthen (Ap) blir ny ordfører, etter Jørn Martinussen (H).
• Jan Fredriksen fra Bø blir ny leder i Nordland Fylkes Fiskarlag.
• Forsvarssjefens fagmilitære råd legges fram: Inne-
bærer fjerning av kystvaktbasen på Sortland og flyene
ved Andøya flystasjon. Forsvarssjefen besøker begge
steder. Slår seg sammen
– Uaktuelt, sier regionrådsleder Sture Pedersen.
ned Andøya flystasjon. (Foto: Sverre Idar Lakså)
åm
g
g
e
org
– Kan du prøve å si hva du føler
Åstedsundersøkelse
k
je
rald Peterssens rivningstruede kunst i Rødskolen på Melbu skaper stor debatt. Museum Nord vil ikke ta på seg ansvar for bygg eller kunst, men vil være en arena
gf
l
øl
a
er
nå
r
e
, si
r
i
som holder på med ingeniørstu- dier i Narvik.
Også øvrige personer fra Forfjord vi snakket med ga ut- trykk for sorg over tragedien som denne siste februardagen i 2015 rammet andøybygda. De ønsket imidlertid ikke å stille til intervju.
Melkebruket som ble ram- met av brannen, er ett av bare to melkebruk i Forfjord.
denne uka
ANDØY: – Det vil bli gjort åstedsundesøkelser etter bran- nen i Forfjord denne uka, opp- lyser politioverbetjent i Andøy, Børje Edvardsen, til Bladet Ves- terålen.
.
er t
ene
yv
n, o
r
b
k
eår
gb
k
inge
e
å drive bokbussen
V
en på Rødskolen på Melbu skapte stor debatt.
n,
f
Ny reise-
blir ny leder for rei-
selivet i Vesterålen,
og gleder seg til å ta
fatt på oppgaven fra
prøve å få ut dyrene som om- kom, sier Edvardsen, som be-
HADSEL: Museum Nord kommer ikke til å over- ta Rødskolen på Melbu. Men allerede i høst blir det busstur til Rødsko- le-kunstner Harald Pe-
gode krefter på det, sier direk- tøren i Museum Nord, Geir Are Johansen, til Bladet Vesterålen. – Når det lokale engasjementet er så stort, ser Museum Nord det verd å få dette belyst, tilføy-
tegner brannen som o
t-
at en en krimtekniker er
a-
• Konsernstyrene i Vesterålskraft og LoWifgogotKk.rNailfsetn blirer Omlag 2.500 personer, fra hele Vesterålen, møtte opp for å
Ha
t
or å
ta
dis
e
g
g
ku
k
sjon
u
en
vid
n
s
ere
16
gått tapt, sier Edvardsen. Styret i Museum Nord disku-
2
mfa
0
tende, og tragisk for bygda.
– Også arbeidsplasser har terssens utsmykning av er han.
 • Ingrid Skjoldvær fra Sortland bl
der av Natur
– Vi har engasjert en krim-
tekniker fra Sortland som har
opparbeidet mye kunnskap om
branner. I første omgang må en sjert for å etterforske brannen. Melbu-kunstneren Harald Pe- Samtidig understreker styret
På spørsmål sier han også at det ikke ligger noen dramatikk i
o
• Det blir maritim leirskole på Skogsøya i samarbeid
eng
g
ungdom.
Tor Johannes Jensen
torjo@blv.no - 76110950
med Redningsselskapet.
• Masseuttaket i Brattåsen i Hadsel får drive i 30 nye
år, med noen restriksjoner.
for å hindre at Rødskolen på
Melbu skal rives når nyskolen na, og være med på å søke den
står f
• Vannforsyninga i Andøy under lupen etter at sju
personer er smittet av harepest fra
rer ikke vernemyndighetene at vurderinger i saka, understre-
• Forsikringsselskapet Vardia vil l
ne for bevaring av bygget og kunsten mener det har nasjonal verdi.
– Vernemyndighetene har ikke vurdert det slik. Her er kanskje det store spørsmålet – er det
• Den fire uker lange hotellstreiken avsluttes.
• Lerøy Seafood Group AS kjøper størsteparten av aksjene i det Aker-eide rederiet Havfisk AS og Norway Seafoods ASA, som blant annet eier filetfabrikken på Melbu.
• Flertallet i innbyggerundersøkelse i Sortland ønsker
kommunesammenslåing. Posisjonspartiene i kom-
munestyret vedtar likevel at kommunen skal bestå
på Sortland, 70 ansatte vil miste jobben.
• Nyskolen på Melbu tas i bruk.
Hand i hand for Andøy
• Innbyggere fra hele Vesterålen står hand i hand i
ei lenke på flere kilometer foran flystasjonen når for- svarsminister Ine Eriksen Søreide (H) besøker Andøy.
Hand i hand, i ei lenke på flere kilometer. Slik tok andværingene imot forsvarsministeren. (Foto: Sverre Idar Lakså)
daglig leder for nytt Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) å vise at lokalsamfunnet ikke finner seg i
eierkommuneneutredesammenslåingavselskapene.blevmisøtet avtelnoflkearelskailmomfeutenrnleantgikleknkeefafonrstlasgetgomiåfolergsgleangedetAnodmøyaåflylsetagsgjoen.
stort revisjonssel-
skap på Sortland.
SIDE 10 da hun besøkte Andøy tirsdag. 2.500 perso- – Flystasjonen har alt å si for oss, sier Kitt
ner, fra hele Vesterålen, var møtt fram for Aina Iversen og Eirik Norvoll. SIDE 4–8
b
e
i
yg
r
n
gi
dist
y
l
rikt
et
.
terte Rødskolen i sitt møte sist uke, og slo fast at man ønsker å bidra til debatten om vernever- dien både av bygget og kunsten.
terssen har utsmykket mer enn at museumsforetaket ikke kom-
R
øds
kole
n
vedtatt revet. De monumenta-
er
dig,
slik
H
på
Mel
tok
kne
og
bu, s
bygg eller kunst har nasjonal ker direktøren.
a
ve
rdi.
H
Nå kommer også Museum Nord på banen. I løpet av høsten ar- rangerer museumsstiftelsen en
jemper-
om
er
m
på
no
le veggmaleriene i skolebygget
er riktignok vurdert som et ho-
vedverk, men det er også stor
kunst av ham blant annet i Spa- et godt forhold til Hadsel kom-
re
ban
p
åS
ken
Sortland videregående skole i i den faglige debatten rundt Kleiva. dette. Vi har ikke den sterke
mar
s
Flere har engasjert seg sterkt kompetansen til å vurdere det-
adsel
kom
-
rett
munestyre har vedtatt. Det kunne ha en armlengdes av- gjelder også kunstkjennere på stand til både tilskuddsytere og
nasj
.
e
gge ned a
p
ona
r
lt p
i
la
v
n. S
a
am
t
tid
e
b
ig vu
rde
r
-
and
busstur til Harald Peterssens
kunst omkring i regionen.
– Det er lansert en idé om en
busstur for å se nærmere på slik vernemyndighetene sier, el- kunsten til Harald Peterssen ler kanskje en plass i mellom? som finnes flere plasser i regio- Kan det ha regional verdi? spør
nen. Det skal vi hive oss frampå Geir Are Johansen. med. Så håper vi å få med flere
edd
a
•
Tl
6
15
22
ing
er til
eller økonmisk ansvar for Rød- skolen.
– Vi ønsker ikke å overprøve vernemyndighetene, og vi vil ha
mu
ø
v
by
t•
ar
an
vis
ne.
Me
åk
n
re, o
d
ke
ds
ata
rk
å ta
seg
eierskap
n
g gj
e
er
t
ok
m
n vi m
un
te selv, men vi kan være en are-
e kom
pe
l
nes
f: 7
70
tanse
e
øre
m
i
il
at
fork
r
n
n. V
g
e
i
må både
ne delta
useumsfaglige
 første i landet.
• ApfårnestenreintflertalliHadseletteNrr.k11o8m•Ukme25u•nSeort-land••TorsKdayg2s3t.vjunai2k01t6a•s96b.åargsanegopprettholdTipessossp:råed@Sbolv.nrotland.Løssalgkr.30,-
alene. TUR- OG
• Politikerne i Bø går inn for å tillate oppdrett ved
Gaukværøya, til tross for sterke miljøprotester.
• Regjeringa går inn for å legge ned Andøya flystasjon
i sin langtidsplan for Forsvaret.
Distriktsavis for Vesterålen, Lødingen og Kvæfjord i tanken SIDE 11 Weddingbygget
Sammen
r
• Hariton Pushwagner lager show på Jennestad når
NEST
FISKEUTSTYR
Husk vi har maggot og
rødmark til fisketuren!
•
M
a
k
d
t
2
1
,
S
t
o
a
r
n
e
s
Tlf. 76 15 22 70
W
gg
e
s
g
a
a
k
m
k
•
e
M
g
21
•
St
I VEST
ERÅLEN
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
Stort utvalg i
STØRST PÅ SPORT
EM-DAGER
76120080
Kortermet 199.-Shorts 399.-Jeans+499.- Skjorte + T-shirt T-shirt
499.-
1 stk
699.-
699.- .- 2stkkr.
200
299
.-
T-shirt
   281   282   283   284   285