Page 281 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 281

 Bladet Vesterålen Tirsdag 28. desember 2021
JUBILEUM 17
 I september fylte Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Husker du ...? – Kavalkade 2000-2020 – del 1
  • Vesterålen distriktspsykiatriske senter åpnet på Stokmarknes.
• Vesterålen Høgskolesenter åpnet sine dører på Stokmarknes.
• Fiskeridirektoratet foreslo å legge ned fiskerikon- torene i Andøy, Bø, Øksnes og Hadsel, og samle virk- somheta på Sortland. Forslaget ble møtt med protes- ter, uten at det hjalp.
Kvadratprisen på det nye sykehjemmet i Lødningen var om- lag 19.000 kroner, med en totalpris på omlag 50 millioner. (Foto: Svein Rist)
2002
• Kjell I. Sørøy overtok fra årsskiftet distribusjonen av Bladet Vesterålen etter Posten, hvilket gjorde av abon- nentene i Lødingen, Melbu, Myre, Sortland og Stok- marknes fikk avisa mye tidligere i postkassa. Seinere har tidligdistribusjonen vært utvida i flere omganger og omfatter nå nesten alle distriktets abonnenter.
• Nytt sykehjem åpnet i Lødingen.
• Ny nedbørsrekord for Sortland satt 12. januar, da det kom 53 millimeter regn på ett døgn.
• Beredskapsfergeleiet i Gullesfjord ferdig til bruk – ved behov.
• S-lagets butikker i Kleiva og Risøyhamn ble lagt ned. • Vesterålens distriktspsykiatriske senter opprettet avdeling i Bø.
• Vegvesenets regionkontor lagt til Harstad, – Sort- land tapte lokaliseringskampen.
• Mattilsynets regionkontor for Nordland vedtatt lagt til Sortland, ville gi 50 nye arbeidsplasser.
• Ungdomstrinnet i Blokken lagt ned fra høsten.
• Myre Fiskeindustri, eid av Nordic Sea Holding, slo seg konkurs etter at Fiskeridirektoratet stengte fabrikken som lenge hadde drevet på dispensasjon; 162 ansatte på dør. Høg kronekurs og høge råstoffpri- ser fikk skylda, skapte en vanskelig situasjon for hele fiskeindustribransjen.
• Byggestart for nye Bøheimen.
• Skjalg Halmøy puinn Tinden døde, 89 år gammel, en trofast avistipser sluttet å ringe – en vegg i Øksnes Vestbygda datt ut ...
Skisse av nybygget til Bøheimen, som skulle strekke seg helt ned til vannkanten. (Illustrasjon av Voll Arkitekter)
2003
• 17.000 underskrifter og 3.000 mennesker i fakkeltog til støtte for lokalsykehuset på Stokmarknes.
• Fylkeskommunen ville legge ned Maskinførersko- len på Vikeidet, lokale bønder ønsket å drive videre som privatskole.
• Bø tapte kampen om 110-sentralen for Midtre Hålo- galand; gikk til Narvik.
• Fjernvarmeanlegget til Vesterålskraft offisielt åpnet på Sortland.
• Vesterålskrafts nettkunder fikk fjernavlesing av målerne; slutt på at abonnentene sjøl måtte lese av og sende inn målerstanden hver måned.
Det ble bare én sommer med gågate på Sortland. (Foto: Mor- ten Berg-Hansen)
• Eidet fisk i Bø går konkurs, 40 mistet jobben.
• Forsøk med gågate i Sortland (Strandgata) ble med sommerens forsøk.
• Møysalen nasjonalpark ble åpnet av miljøvern- ministeren.
• Kommunevalget ga ordførerskifte i seks kommuner, mens to ordførere fikk fornyet tillit. Per Ole Larsen (Sp) etterfulgte Geir Rognan (Ap/felleslista) i Øksnes, Svein Roar Jacobsen (Ap) erstattet Ingolf Markussen (H) i Sortland, i Lødingen ble SVs Kurt Olsen ny ordfø- rer etter Aps Eirik Eriksen. Lillian Hessen fra Venstre vant det direkte ordførervalget i Kvæfjord, mens Ørjan Robertsen (Ap) måtte vike for Reidar Johnsen fra Fel- leslista i Hadsel. Jonni Solsvik (H) og Viggo Johnsen (Sp) ble gjenvalgt i henholdsvis Andøy og Bø.
• Sortland Senter åpnet i Lykketreff, seinere kalt Sort- land Handelspark.
• Miljøfôr Nord ble tvunget å stoppe produksjonen av avfall til kompost.
• Tine AB overtok som eneeier av Maritex, etter å ha kjøpt ut de utenlandske eierne.
• Lunahallen på Straume offisielt åpnet.
• Nordic-kjeden trakk seg ut og stengte dørene på Sortland hotell for godt like før jul. Bare en måned etterpå overtok Harald M. Jacobsen og åpnet dørene.
2004
• Mattilsynets nye regionkontor på Sortland i drift, året etter inn i nybygde Kystnæringssentret.
• Andøyentreprenøren Leonhard Nilsen & Sønner fikk i oppdrag å bygge en tunnel på Island, det første av mange utenlandskontrakter som fulgte.
• Fjordcamp i Bø ødelagt av brann for andre gang, samme dag som anlegget skulle gjenåpne etter bran- nen i 2000.
• Nye Bøheimen tatt i bruk.
• Sortland tollsted stengte etter ti års drift.
• Sortland Storsenter åpnet.
• Nes Fort i Lødingen solgt til Møysalen Eiendom.
• Nergård fra Senja ny eier av Eidet Fisk og Sjøbruk i Bø.
• Sortland kommunestyre vedtok å bygge storhall, men oppstarten kom ikke før på høsten 2005.
Mange var innom da Sortland Storsenter åpnet dørene i Oktober 2004. Bildet er hentet fra en annonse i avisa, med hilsen fra alle entrepenørene innvolvert.
Slik var nybygging av sykehuset på Stokmarknes skissert i 2005. (Illustrasjon: Boarch)
2005
• Prøveprosjekt med fiskeauksjon i gang på Myre.
• Styret i Hålogalandsykehuset gikk inn for å bygge nytt sykehus på Stokmarknes.
• Departementet foreslo felles veterinærvakt i Vest- erålen.
• Felles legevakt for vesterålskommunene åpnet på Stokmarknes sykehus; Andøy ble stående utafor.
• Maskinførerkolen fikk avslag på søknad om å starte friskole.
• Blokken skole i Sortland lagt ned, elevene søkt over til Innlandet skole i Hadsel.
• Vesterålen Naturprodukter (Fri flyt) fikk danske eiere.
• CTG på Sortland fikk det første av fire nye contai- ner- og fryseskip, til en stykkepris på 100 mill.
• Økokrim foretok razzia hos Nordtrafikk på Sortland for bedrageri i bussdrifta. Aksjonen kom dagen etter at selskapet gjorde avtale om å betale tilbake tilskudd til fergedrifta.
Blokken skole ble bygd i 1907, og hadde sett nesten 100 år med skolehistorie da den ble lagt ned sommeren 2005. (Foto: Tone M. Sørensen)
Saken mot Nordtrafikk ble senere omtalt som Vesterålens største rettsak. (Foto: Svein-Henry W. Johansen)
      Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
   279   280   281   282   283