Page 284 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 284

 ensk sa
a
18
JUBILEUM Fredag 31. desember 2021
Bladet Vesterålen
 I september fylte Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
 år 1921 – 2021
Husker du ...? – Kavalkade 2000-2020 – del 4
 2017
Det var også flere partier og gang vi er med på en slik mar- organisasjoner med i paraden.
omfattende utbygging og ny etasje, og med regionens første rulleband.
• Arbeiderpartiet står ved forliket med regjeringa om å legge ned Andøya flystasjon. Basen får dermed det endelige dødsstøtet.
• Nordlaks og Hadsel kommune inngår avtale om å opparbeide et større næringsareal på Børøya i felles- skap.
• Poplene langs Vesterålsgata på Sortland sages ned, fordi røttene skaper problemer.
• Morten Berg-Hansen overtar som redaktør i Bladet Vesterålen etter Willy Vestå som pensjonerer seg.
• Den nye kaia i Hovden står ferdig.
• På Andøya settes ny nedbørsrekord for juni, med 172,7 millimeter.
• Ei båtlast med moduler ankommer Sortland, og blir til 24 leiligheter i Frydenlund Strand-prosjektet.
• Solhjørnet Eiendom, ved Erik og Tor Endresen, kjø- per eiendommene i kvartal 13 på Sortland, hvor Bygg- mester Karl Behrens måtte skrinlegge sitt utbyggings- prosjekt.
• Vesterålen Turlags nye Trollfjordhytta er ferdig.
• Reno-Vest åpner et nytt mottak for bilvrak.
• Eidsfjord Sjøfarm søker oppdrettslokalitet rett uten-
for småbåthavna på Holand i Sortland.
• Det er fôrkrise i landbruket, i Vesterålen rammes
enkelte bønder hardere enn andre.
• Holmøy Holding og Nordic Eiendom går sammen
for å etablere nytt hotell til 132 millioner på «hotell-
I jubileumsboka fra 2000 leverte vi en kortversjon over store (og siste 20 åra – for hva husker du fra den perioden?
små)hendelserfraavisasdekningi80år.HerfylleNryvheitoerppmedde
Jkubel for Pride-parade på Sortlan
Sa
er fra 2017-2020
es
mm
tin
Elde.
ar–dFolk rfroa hnele rVeostegrålgenie2r 0–0H-el3t r0ik0tigatrPbriedeiderskopml-asser.
med, og det er veldig bra da det met til Sortland, mener Jens
o•gsåRvar smveneinigen, samCaemlillaomTrekAle, nsodm ejunblet sog voargmeBd leik skal bli sikret Fossem. å møte hurtigruta på kaia. m–eViderefonretkåpielnotmsamefutnen,rl(at.nv)gtunnel.
vald
6
Bladet Vesterålen Tirsdag 1. august 2017
 SORTLAND: Et langt Bye fra Alsvåg.
tog på Vesterålen Pride Hun var sammen med Stine
i Sortlands gater, med Ellingsen, som bor i Bergen.
jubel og glede, under- – Det er på tide at vi blir er på Sortland. Det kunne blitt folk skal få være seg selv og streket en positivitet for synliggjort og at samfunnets kleint, men folk har møtt opp, ikke bli nedtrykt, derfor er det-
m
mangfold blir synlig. Folk som og det føles ikke rart et sekund. te en veldig viktig parade. Så
angfoldet.
er annerledes flytter gjerne ut la han til. det er fantastisk at de har satt Hilde Jørgensen av Vesterålen, spesielt ungdom, Ekspedisjonsleder Torstein dette igang. Det handler ikke hilde@blv.no fordi små samfunn blir for gjen- Gaustad på hurtigruta sa at de bare om skeivhet, men å være nomsiktige. Det hadde vært i utgangspunktet deltar der kan glad i hverandre uansett hvor-
Det er første gang at Vesterålen Pride arrangeres, og oppmøtet på torget før toget lørdag, med anslagsvis 300 personer, tilsier at det er en stor interesse for en slik markering.
enklere om det er et akseptert miljø for skeive. Å stå alene er vanskelig, vi vil jo være en del av de andre, sa Ellingsen.
– Dette er bra, nå må det
på festivaler langs kystruta.
– Vi syntes dette var en kjem- peidé. Pride er viktig for mang- foldet, og jeg tror det er første
dan man er, mente Svea Petrine Sannes, Thea D. Bjørn, Mårten Wessel og Ellen Sofie Olaussen.
• Nordland fylke er først ute med å skrote FM, og DAB
bygge opp på Evenes skaper enormt engasjement.
blir innført til delt glede i befolkninga.
Senterpartiets Andøya-rapport viser at det blir mye
Pride, fra engelsk; homofil legning er normalt, sa Emeli
bare artig, vi får bare positive var overasket over at det var så
stolthet, markeres over hele Hamansen. verden. Og alle Bladet Vester-
tilbakemeldinger, sa han. mange som møtte, midt i ferie-
ålen snakket med denne dagen tilkjennega positivitet for at det
På øverste dekk ble det da tida.
• Den ene av to ambulanser blir fjerna fra Sortland.
dyrere å bygge opp på Evenes enn å beholde stasjonen
nå markeres i Vesterålen. Dans på hurtigruta
pet lå til kai, og der både turis- homofili i samfunnet, så jeg ju-
Det skaper misnøye og flere avvik mellom legetjeneste
på Andenes.
– Vi er ikke kommet så langt Toget gikk fram til hurtigrute-
i Vesterålen at vi akseptere alle kaia, der «Kong Harald» la til og AMK/ambulansesetkjseunellesletgnein.ger. Vi er i et kai med passasjerer med regn- mindretall, så det er viktig at vi bueflagget som hilste fra dekk. • Toyota Nordvik ssatøttsteer orppoogm rdemå, psa nVibeerkei n– Dyebtteyegr dheelt rlåott,kseaplåehrur-
kafeen i Kulturfabrikken, med å vise støtte, det handler om
på Sortland.
• Klausen-bruket ved Straumsjøen i Bø åpner nytt
industribygg, og fiskemottak.
• Kvæfjord kommune leverer nytt overskudd og kan
seile ut av Robek.
Bladet Vesterålen Torsdag 23. mars 2017 Nyheter 5 • Andøya vil gjøre seg bemerket som verdensledende
Dneettesheatn.dleDrfeørtsttorgefkremksetrn4oe0n0sompikukeblelviekruA4m-liv,mogere,ogalleerfor-
bestesjon, sender heliumskvalen «The Whale» til himmels og planlegger en stor kvalutstilling med
e
na
n.
kvaldestinasjon
v
• Vesterålen Pride arrangeres for første gang på Sort- land, med stor oppslutning.
• Vesker 55 cm 65 cm 73 cm losformidlingssentralen blir beholdt i kommunen.
– Og det har det gjort, ifølge Trond Løkke, leder i Vesterålen turlag.
• Sortlandordfører Tove Mette Bjø
år imot tun-
nel under Hadselfjorden. – Dyrt og ingen naturopple-
dering av Ryggedalstunnelen i Bø blir av Fylkestinget
velser, er hennes argument.
omdisponert til gangveier i Lofoten og Meløy.
Skibsgården Sortland, tlf. 952 33 242
• Agnete Skog (23) overtar fiskemottaket i Skårvågen i
Bø, etter at Lerøy har kjøpt anlegget.
• 3.500 tonn korallsand fra Risøysundet fraktes fra
styring av de eksterne frivillige,
• Fly Viking skal starte opp med daglige avganger mellom Stokmarknes, Bodø og Tromsø 1. juni.
• Skavlnes skole på Skogsøya blir turlagshytte etter avtale mellom Vesterålen Turlag og Øksnes leirsted.
t
Stort oppmøte og god stemning på kvalparaden. (Foto: Fredrik Sørensen)
Bladet Vesterålen Onsdag 6. desember 2017 Nyheter 9 Risøyhamn til Frankrike, for å brukes til vannrensing.
• Det registreres tropenatt i Bø, og ellers temperaturer
Må bygge ny demning
engang har vi hørt NRK-folk si, til å se sendingene, sier Løkke. Ragna Renna sier man var litt – De aller fleste har brukt fe-
• 50 husstander blir evakuert og arbeid settes i verk
g
o
for å hindre dambrudd i Storvatnet på Sortland.
• Halvar Ellingsen starter restaurant og skal drive
I tillegg til de frivillige var 50 i forkant, sier han, og nevner både spreke og motiverte. De gjør en del av jobben i dette
D2em,n3ing5aiStmorvatineltlmiåogjennoemreiomkfauttenbdeiomkbykggingvelalernmånbyggekshueltpnånytte.(Arkfivofotos)setut,hvisdemninga
hele regionen.
• Cermaq legger ned virksomheten i Alsvåg, men bare kort tid etterpå starter Viking Innovation AS opp ny produksjon i lokalene.
• Julie Voktor Pedersen blir ny hovedtrener for Sort- land ILs herrelag i 3. divisjon.
• Handelsparken Sortland åpner dørene, etter ei
ved Storvatnet hadde brista.
SORTLAND: Arbeidene Grindhaug i NVE til Bladet Vest- – De midlertidige tiltakene kerhet om hvorvidt Statnetts men kunne bli nedklassifisert.
som må til for å bringe Storvatnet-demninga opp til dagens standard er omfattende.
erålen.
som måtte gjennomføres for å få demninga i orden før vinte- ren er allerede utført.
Foreløpig er dammen satt i konsekvensklasse 3 som er
reléstasjon kan bli truet av er- osjon ved et dambrudd, sier Grindhaug.
– Hva vil det ha å si for Sort- land kommune?
– Dersom dammen blir ned- klassifisert vil det være mindre strenge krav til både damkon- struksjonen og til den vassdrag-
Morten Berg-Hansen
morten@blv.no - 76110926
Det bekrefter Norges vass- drags- og energidirektorat (NVE) overfor Bladet Vesterål- en.
– Dagens demning er nokså langt unna de gjeldende krav, uansett hvilken konsekvens-
i år.
– Etter den hendelsen har
Sortland kommune tatt arbei- det meget alvorlig, og jobber nå seriøst med å bringe forholdene i orden, sier Grindhaug.
Han sier ei ny demning vil koste flere millioner kroner. NVE har ennå ikke mottatt noen tidsplan for disse arbei-
ring.
– Det innebærer at mellom
1 og 20 husstander blir berørt ved et dambrudd. Vi tenker da spesielt på boligene på Selnes, i elvas sving nedenfor kirkegår- den.
Faren er at store vannmeng- der kan skape erosjon og slik true husene.
Det er gjort dambruddsbøl- geberegninger som ligger til grunn for vurderingene, men dammen kan bli nedjustert til konsekvensklasse 2, under git- te forutsetninger.
– Dersom en erfaren geolog eller geotekniker kan vurdere forholdene og konkludere med at det ikke er fare for erosjon
stekniske ansvarlige i Sortland kommune. Men det må uansett gjøres store tiltak på dagens
ny demning uansett. Og der-
demning – man mBå pårlegane eidet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
komme fram at å ha en annen
kering. Turistene synes dette er Roar Wessel Olsen fra Høyre
fra Samsonite MALIBU MALIBU MALIBU
tsin-
og TravelGear
999.- 1499.- 1599.-
gen Minutt for minutt med Lars Monsen.
• Skolesekker
•R
o
g
r
og
sek
tor
k
e
ise
• PC-vesker
ne
m
eff
ke
ekte
r
for de frivillige med kontakt og
Skibsgården, Sortland – Tlf. 952 33 242
d
r
Det er tre hovedressurser som har styrt dette, det overord-
tigruta, utbrøt Jens Trekle, som sa et ungt firkløver fra Siger- representerer Hiv-Norge. fjord og Sortland.
– Det føles helt riktig at Pride – Vi går i tog til støtte for at
• Debatten om å legge ned Andøya flystasjon og
også musikk og dans mens ski- – Dette speiler aksepten for
ter og Pride-deltakerne deltok. blet da Camilla tok initiativ til Etter det ble det samling i paraden. Det er viktig for oss
s•angSoog rnotelnaonrddfrajbalaznzt afne- stmievnnaelskesreltåtigrheteirlogmatemdan boknafisk og jazz
dre Sonja Nilsen. får mulighet til å vise hvem man
på– DnetyeraspreesienltafintiåHseoatlmere, sna haMn. aritime fryseterminal på Fin-
så mange unge deltar i Pride. Olsen mener alle kjenner
snegøseylvd, o.g ikke vanskelige tan- og fordommer mot skeivhet.
om åpenhet, og være tro mot at det er bedre å ikke dyrke hat
• Biltema åpner på Sortland, med kø av folk utenfor.
ker man har, sa hun. – Kongen selv sa jo i sin tale
– En aksept kering som dette ufarliggjør og
Arrangørene var fornøyd. vanliggjør, sa han.
– Det er helt fantastisk at så mange møter opp, sa Ida Marie
at vi skal være inkluderende,
• Børvågen eller Bømyra kan bli regulert område for
at Norge er så mangt. En mar-
oppskyting av satellitter fra Andøya. Storprosjektet til
Andøya Space Center vil investere opp mot én milli-
 Stine Ellingsen, Vibeke Bye og Emeli Hamansen fra Alsvåg var med å markere Pride.
Kvalparade på Andenes. (Foto: Fredrik Sørensen)
etter brannen i 2015.
Flyvende kval over Andenes. Det er stor entusiasme knyttet til «The Whale»-prosjektet. (Foto: Fredrik Sørensen)
Ekspedisjonsleder på hurtigruta Torstein Gaustad og resten av
• Lars Monsen får med seg hundrevis av turgåere på
• Arbeidet med å beystgnigngen vaer iseværrt opopsiptiv tiil lå dvelitanidPrmideø, dlaledeplåatrilkai på Sortland.
Dronningruta i Øksnes og på turene i Bø, når NRK og
på Ånstadblåheia og Lafjellet starter.
Trommedamene fra Melbu holdt takten i pride-paraden gjen- Sommeråpent gjester Vesterålen.
• Det blir bestemt at politiets geografiske driftsenhet
for Vesterålen og Lofoten skal være på Sortland.
• Kystvaktaer40årogfoTrostvalatrsministerVIendetoEtarluitkgsivenlse
22.000 enda flere
nom Sortland. (Foto: Hilde Jørgensen)
antall fartøy går ned.
• Åtte-ni arbeidsplasserlesberleirdabgleigrget i Lødinglesne,renår
.
Sindre Wolf. (Foto: Fredrik Sørensen)
STØRST PÅ • Kofferter
å er
etter ei hektisk uke der alt helst
Paraden ble lang, med Trommedamene fra Melbu som trommet takten.
• Linn
Elise Rølvåg
y
p
vn • Svein Robert Vestå fra Sortland fåwrwwd.bel
on a
dager i uka i Vesterålen
Årets ildsjel-pris.
• Flere titalls millioner som var tenkt brukt til oppgra-
• Sandnes skole får nei fra Utdannings
d
om å bli montessoriskole, fordi Hadsel kommune har
så dårlig økonomi.
var et samarbeid mellom NRK og Den Norske Turistforeninga, der Vesterålen turlag hadde til- rettelegginga og ansvaret for de
• Det var kø utenfor da Coop Extra og Obs Bygg åpnet
dørene på Sortland. Securitas hadde sin– De har vi styrt når det gjel-
med å få plass til alle bilene på parkeringsplassen.
2018
med Lars Monsen. (Foto: Hilde Jørgensen)
det var de beste vi fikk, mener Renna.
Nå har hun ferie og fri, men har brukt av ferien sin til Mon- sen-sendingene.
• Klatrehallen i Hadsel Hallpark står ferdi
i
Kvitnes gård.
• Kystvakta får ingen av de nye NH90-helikoptrene,
m
ifølge forsvarssjefens anbefaling.
• Første Vestavind-renn på fem år gjennomføres i
alpinanlegget i Ånstadblåheia.
• Øystein Bjørstad Lindbeck får spellemannsprisen
– De
n
1
1
Årets takk, for innsatsen i musikkmiljøet p
k
• Sprengkulde og lite snø gjør at vannrørene fryser i
raturer i solskinnet.
6
Nyheter Bladet Vesterålen Lørdag 4. august 2018 • Kvitbrygga står ferdig restaurert og kan åpne igjen
N
det
god
b
u
næ
sk
et
i
.
e
r
n
de
kla
de
an
å
T
V
sv
ffe
un
are
t åk
s
ts
j
o
d
har Ragna Renna stått for. I Bø var det Berit Hansen som koor-
ine
i
r
r
e
k
t
te
var det Bengt Stian Nilsen.
de
fri
resten tilreisende.
der a
Fra turen opp til Breitinden, der Magne Johnsen var kjentmann for lars Monsen. (Foto: Hilde Jørgensen)
f
lt
fra
å
fl
u
l
l
vil
e
h
o
un
er
NR
om
ko
lige
o
Minutt for minutt-sendingen
cirka 80 frivillige, 50 lokale og
ytte u
kering, til å være leirplassan-
svarlig, være bærere for NRK,
tror nært sagt alle var fornøyde. enn å sitte inne. Tross det ble kedsføring som er nesten ube-
til dasstømming og vannkjø- ring, forteller Løkke.
– NRK var iallfall fornøyd, og godt vær gjorde alt enklere for gjennomføringen. Dette har vært den beste uka på jobb no-
det gode seertall fra både Øks- nes og Bø. Serien blir liggende i arkivet på nett-TV og vil gå i re- prise, så mange flere vil komme
talelig, sier Løkke.
Han mener dette samarbei- det og den jobben som er gjort i forbindelse med TV-sendingen godt kan la seg sammenligne med hyttebygging, som sist ny-
Uten problemer
er gjort med ny nytte i Troll-
i-
lig fjorden.
• Vindmøllene på Ånstadblåheia i gang med å produ-
– Men Monsen-sendingen
personer fra NRK med, der blant annet det å finne plass for gikk på eget ansvar, mens Røde opplegget. Og selv om det har halvparten jobbet med sendin- parkering og til å få tillatelse til Kors og lege handterte uhell vært mye arbeid i koordinerin-
var mer intens. 1. oktober i fjor var NRK på befaring, og rundt årsskiftet ble Vesterålen valgt. Siden har det vært arbeidet
s
e
.
med å få dette til. Det var flere områder i vurdering, at Vester- ålen ble valgt ut var nok at man ønsket en sending med vand- ring i nord.
• Hålogalandsveien (Sortland–Tjeldsundbrua) får 8,4
Ifølge Løkke har kanskje Den norske turistforening pekt Vesterålen turlag ut utfra ting de har levert på andre prosjekt.
blant annet et link-team, som skride allmenningsretten. Så nøyde. De tilreisende som var dette, sier hun.
bar opp utstyr for de enkelte her har vi måttet gjøre noen av- frivillige ble motivert for flere Det er ikke nye planer om en
– NRK så iallfall at dette ble
opp og ned flere ganger blant – Det er klart at det har vært var preget av stort fellesskap,
en fin match mot sendingen fra
annet for å bringe og hente ut- svært positivt med en så omfat- arbeidskapasitet og omsorg Nohr til konsert i Sortlandmar-
Hardangervidda og fra Troms. Her i Vesterålen er dagsturer
styr. tende og stor, over fem dager, for de i gruppa og for dem de ka i august. Det er i forbindelse
å
S
o
r ky
st o
gh
r
t
a
vt
det, men med overnatting inn-
lagt, i kontrast mot lange over-
– Godt vær er ikke bra for seertallet, da folk er ute heller
nattingsturer de andre stedene det sendes fra, sier Løkke, som
3.000 kvadratmeter åpner på Børøya.
• Ny handelsanalysen for Sortland viser behov for nye handelsarealer på nærmere 30.000 kvadratmeter. • Eiendomsselskapet Clarksons Platou Real Estate AS går inn som eier av Handelsparken Sortland gjennom selskapet Sortland Eiendomsinvest AS. Det kan åpne for finansiering av hotellet Den blå diamant.
l
r
y
ne slappe av
n
a
a
tst
pis
gi
Ø
a
K-s
ord
n
t
y
yr,
til
par-
k. D
l
a
ina
e
ks
r
d
et
ble
nes
e
NRK sendte fjelltur minutt for minutt, her opp Breitinden,
.
Mens det i Øksnes var litt lang produksjon. Det er en mar- møtte på tur. Bare blide folk, så med turlagets 30-årsjubileum.
tomta» i Sortland havn.
Frivillige bak Monsen minutt for minutt:
– Intens og artig jobb
SORTLAND: Cirka 60 fri- villige og et NRK-team på cirka 50 personer. Det har vært mye å tenke på.
 Søreide er på besøk og sier Kystvakta styrkes selv om
opprettholder den på Melbu.
– Jeg har stor tro på «The Whale», sier kulturkonsulent i Andøy,
hilde@blv.no
vant årets Anno-realit
• FylKkoemsmteinrgetleggNer.nedbyggfaglinjapåSortlandog Hilde Jørgensen
5 1
sier han. Han synes selv det har vært redd for hvilken form de frivilli- et artig prosjekt å være med på. ge var i da det skulle gåes lange
rien sin på dette, og ingen ting har vært betalt men kun vært dugnadsarbeid. Det er unikt, da andre turlag har ansatte, som
like under 30 g
.
r
a
d
e
r
p
g
– Ubetalelig ge, fordi det har vært mye jobb – Det viste seg at alle var
ge
t
og
ca
e gå
r
n
So
res
ten å lede så stor turgjeng som det som oppstod, men det var ingen gen sammen med Hansen og
mpen
å
odde
me
r
m
tv
e
s
t
mer
a
em
rm
åp
åtte
d
ang
en
p
e
n
Bø blå himmel og høye tempe-
vin
dst
r
e
ulik
ef
ø
r
s
t
ille
ri
l
ej
vil
,
var
d
l
l
obbe
lig
e
22
f
r,
g
Stokmarknes står ferdig.
e
kom
d
på
sier
h
pil-
–
M
r.
m
ø
e
en
vi
er
glad
vi
er
fer
e
an.
rsie
lt
,d
ak
sendingene og plasserte det på klaringer med grunneiere. Jeg turer i Vesterålen, og bemerket riktig fjelltopp på morgenen. På håper at vi har rukket over alle, hvor fint det er her. Hit vil de
slik satsing i overskuelig fram- tid, men et høydepunkt blir det
•
D
e
f
rste boenh
ø
u
an
ma
å
s
d
s
no
j
e
l
v
d
u
er-
tt
prosent av kostnadene skal dekkes med bompenger.
t
eland åpner i Skibsgården på Sortland.
• Ny og moderne Montér byggevareforretning på
•
P
r
o
t
e
ikk
lei
o
eis
e
kre
t
f
t
e
til
nes
n
a
e
vend
n
o
es
ga
e
i
V
v
j
r
n
te å
trek
lle v
r, sa
de
u
n
ar
kje
ing
e
s
t
l
e
 jobbet med Minutt for mi- ble i marka. ting alvorlig, bare litt skrubbsår Nilsen for å sy det hele ihop til
nutt-sendingen. – Det er å gå litt utover fri- og slikt, sier Renna, og skryter en helhet, har det vært utrolig
Det var de cirka 80 frivillige luftsloven å ha med seg så av gjengen.
som bar de tyngste lastene. mange på en tur, eller drive – Det gikk veldig bra. Ingen
artig når det ble så bra. Ekstra rett føles det derfor at vi har
m
s
å
i
l
l
ia
r
d
e
r
p
å
s
t
a
t
b
e
.D
m
r
pe
et
he
e
r
k
for-
b
s
te
d
le
ars
ler sammen med gitarist Terje
nå
ru
,
o
g
k
kt s
rL
og
O
b
å
mye
tid
og
arbei
a
k
k
la B
u
e
re
n
p
mne
ss
 klasse dammen er i, sier Terje
dene. – I tillegg er det en viss usik- de aktuelle stedene, vil dam-
– Jobber seriøst
Grindhaug var til stede da dem-
ninga holdt på å briste tidligere NVEs nest høyeste klassfise- – Helt ny demning
Trond Løkke i samtale med Lars Monsen på dronningruta i Øks-
Spennende jobb i DNB
større ombygging eller ei helt
lasse beholdes vil det være krav til større overhøyde på demninga og strengere krav til overløpet.
som dagens kons
ekven
sk
nes. (Foto: Trond K. Johansen)
Berit Hansen gir siste instruksjoner før turen starter fra Fjærvoll. (Foto: Hilde Jørgensen)
             d
d
Tall fra TNS Gallup
   282   283   284   285   286