Page 90 - Blokken og Djupfjord
P. 90

 ADOLF KRISTOFFER GLAD OG KARI BERTINE WINDSRYGG OVERTAR I DJUPFJORD
I1896 gifter Adolf Kristoffer Glad seg med Kari Bertine fra gården Vinsrygg, Stryn i Nordfjord. Hun er kommet nord- over i det to av hennes brødre tidligere har flyttet hit.
Den eldste broren, Rasmus (1843–1943), gifter seg i 1885 med Marie Andrine Glad (1864–1937), datter av Petter Martin Glad og Kristina Christiane Ellingsen i Blokken.
Den andre broren, Ola Windsrygg (1863–1920), gifter seg i 1891 med Karen A. Gjedeboe (1864–1894). Ola var ansatt ved Hindøens Dampskibsselskap, Sigerfjord.
Kari kom opp til Vesterålen for å hjelpe broren, etter han var blitt enkemann i 1894. Gladfamilien i Blokken kjente hun gjen- nom broren Rasmus og hans kone Marie som var kommet tilbake til Stryn i 1888, for senere å emigrere til Amerika. Blokken. Djup- fjord og Sigerfjord var således ikke ukjente steder for den bliven- de husfrue i Djupfjord. Kari Bertine Glad var kunnskapsrik og arbeidsom. Hun var av de få kvinner i Blokkenbygda som hadde fått gå på Amtsskole. En skole som tilsvarte den senere middelsko- le/realskole. Navnet sitt, Kari, benyttet hun ikke etter at hun giftet seg. Hun likte ikke at nordlendingene kalte kråka for «ho kari», og det ble derfor bare snakk om Karen i Djupfjord. Og Karen i Djupfjord var ingen hvem som helst i Blokkenbygda. Hun var re- spektert for sin utenom det vanlige hage med mange fine stauder samt frukt– og bærbusker. Kunnskapsrik og arbeidsom var hun også. Hun spant og farget garn med farge fra naturen, som hun laget selv. Hun satte opp vev og vevde tøy til både hverdags- og fin- bruk. Det var aldri tvil om hvem som var den drivende kraft bak gårdsdrifta i Djupfjord. Å komme en tid i tjeneste hos Karen Glad gav nyttig lærdom for mang ei ungjente i bygda.
89

   88   89   90   91   92